BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśko Dariusz (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Do Firms Really Want to Grow?
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2011, nr 3 (70), 275-293, bibliogr. 38 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Menedżer, Badania ankietowe
Enterprise growth, Enterprise development, Manager, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce wzrostu wielkości przedsiębiorstwa, a w szczególności roli przedsiębiorców i menedżerów w kształtowaniu jego ścieżki. Nasze rozumowanie oparte jest na dedukcji wspartej powszechnie dostępnymi danymi statystycznymi oraz wynikami badań ankietowych innych autorów. Przy pomocy tak zdefiniowanego aparatu badawczego pokazujemy, że pomimo racjonalnych oczekiwań, przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy w swej działalności często nie są nastawieni na wzrost wielkości firmy.(abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to shed new light on the problems of firm development and, specifically, the role of entrepreneurs and managers in driving growth, by showing that firms often do not want to grow. Using deductive reasoning, supported with statistical data on firm and entrepreneurial behaviour, we show that firms are limited in their growth capabilities from within, and that regardless of the perceived rationality of economic agents, their decisions may not be fully explainable from the wealth-maximisation perspective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balakrishnan S. and Fox I. (1993), Asset Specificity, Firm Heterogeneity and Capital Structure, "Strategic Management Journal", Vol. 14, No. 1, 3-16.
 2. Barney J. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No. 1, 99-120.
 3. Beard D.W. and Dess G.G. (1981), Corporate-Level Strategy, Business-Level Strategy, and Firm Performance, "The Academy of Management Journal", Vol. 24, No. 4, 663-688.
 4. Bennedsen M., Nielsen K.M., Pérez-González F. and Wolfenzon D. (2007), Inside the Family Firm: The Role of Families in Succession Decisions and Performance, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 122, No. 2, 647-691.
 5. Casson M. (1982), The Entrepreneur: An Economic Theory, Martin Robertson, Oxford.
 6. Chandler A.D. (1977), The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business (13th printing), The Belknap Press of Harvard University Press.
 7. Coase R. (1937), The Nature of the Firm, "Economica", Vol. 4, No. 16, 386-405.
 8. Cyert R.M. and March J.G. (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
 9. Davidsson P. (1989), Continued Entrepreneurship and Small Firm Growth, Stockholm School of Economics, Stockholm.
 10. Ekelund R.B., Jr. and Hebert R.F. (2002), Retrospectives: The Origins of Neoclassical Microeconomics, "The Journal of Economic Perspectives", Vol. 16, No. 3, 197-215.
 11. Eurostat (2009), European Business: Facts and Figures, 2009 edition, Luxembourg.
 12. Fama E.F. and Jensen M.C. (1985), Organizational Forms and Investment Decisions, "Journal of Financial Economics", Vol. 14, No. 1, 101-119.
 13. Gibrat R. (1931), Les inégalités économiques: applications aux inégalités des richesses, à la concentration des entreprises... d'une loi nouvelle, la loi de l'effet proportionnel, Paris.
 14. Gimeno J., Folta T.B., Cooper A.C. and Woo C.Y. (1997), Survival of the Fittest? Entrepreneurial Human Capital and the Persistence of Underperforming Firms, "Administrative Science Quarterly", Vol. 42, No. 4, 750-783.
 15. Gort M. and Klepper S. (1982), Time Paths in the Diffusion of Product Innovations, "Economic Journal", Vol. 92, No. 367, 630-653.
 16. GUS (2008a), Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2006, Warszawa.
 17. GUS (2008b), Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2002-2006, Warszawa.
 18. GUS (2008c), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2007 r., Warszawa.
 19. Hamilton B.H. (2000), Does Entrepreneurship Pay? An Empirical Analysis of the Returns to Self-Employment, "The Journal of Political Economy", Vol. 108, No. 3, 604-631.
 20. Holmstrom B.H. (1999), The Firm as a Subeconomy, "Journal of Law, Economics and Organization", Vol. 15, No. 1, 74-102.
 21. Ijiri Y. and Simon H.A. (1967), A Model of Business Firm Growth, "Econometrica", Vol. 35, No. 2, 348-355.
 22. Janiuk I. (2004), Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa.
 23. Jensen M.C. and Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", Vol. 3, No. 4, 305-360.
 24. Jovanovic B. (1982), Selection and the Evolution of Industry, "Econometrica", Vol. 50, No. 3, 649-670.
 25. Kimberly J.R. (1976), Organizational Size and the Structuralist Perspective: A Review, Critique, and Proposal, "Administrative Science Quarterly", Vol. 21, No. 4, 571- -597.
 26. Kolvereid L. (1992), Growth Aspirations Among Norwegian Entrepreneurs, "Journal of Business Venturing", Vol. 7, No. 3, 209-222.
 27. Łobejko S. (2008), Wyniki badań ankietowych, w: Sosnowska A., Łobejko S. (red.), Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 149-159.
 28. McKenna J.F. and Oritt P.L. (1981), Growth Planning for Small Business, "American Journal of Small Business", Vol. V, No. 4, 19-29.
 29. Nelson R.R. and Winter S.G. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, The Belknap Press of Harvard University Press.
 30. Nelson R.R., Winter S.G. (2002), Evolutionary Theorizing in Economics, "The Journal of Economic Perspectives", Vol. 16, No. 2, 23-46.
 31. O'Brien J.P., Folta T.B., Johnson D.R. (2003), A Real Options Perspective on Entrepreneurial Entry in the Face of Uncertainty, "Managerial and Decision Economics", Vol. 24, No. 8, 515-533.
 32. Penrose E.T. (1966), The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford.
 33. Porter M.E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 34. Schulze W.S., Lubatkin M.H. and Dino R.N. (2002), Altruism, Agency, and the Competitiveness of Family Firms, "Managerial and Decision Economics", Vol. 23, No. 4/5, 247-259.
 35. Sørensen J.B. (2002), The Strength of Corporate Culture and the Reliability of Firm Performance, "Administrative Science Quarterly", Vol. 47, No. 1, 70-91.
 36. Sułkowski Ł., Haus B., Safin K. (2005), Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, w: Sułkowski Ł. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń, 20-41.
 37. Williamson O.E. (1987), The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press & Collier Macmillan Publishers, New York.
 38. Winter S.G. (2005), Developing Evolutionary Theory for Economics and Management, Working Paper 2005-01, Reginald H. Jones Centre, The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, 16 February.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu