BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz Robert (Uniwersytet Warszawski, student)
Tytuł
Wpływ myśli Fryderyka Bastiata na austriacką szkołę ekonomii
The Impact of Frederic Bastiat's Thought on the Austrian School of Economics
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2011, nr 3 (70), 295-312, bibliogr. 25 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Austriacka szkoła ekonomii, Teoria ekonomii
History of economic thought, Austrian School, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ.
Bastiat Fryderyk
Abstrakt
Niniejsza praca jest próbą wykazania wpływu pism Fryderyka Bastiata na austriacką szkołę ekonomii, a także jego niedocenianego wkładu w rozwój teorii ekonomii. Rozważam pięć głównych zagadnień: metodologię, teorię wartości, rolę państwa, konkurencję jako dynamiczną procedurę odkrywczą, a także kwestię pieniądza i powiązaną z nią rolę czasu w gospodarce. Staram się pokazać, że Bastiat był nie tylko dziennikarzem, ale i teoretykiem. Jego koncepcje odnajdziemy przede wszystkim w pracach Eugena von Boehm-Bawerka, Ludwiga von Misesa, Friedricha Augusta von Hayeka i Murraya Newtona Rothbarda, dlatego to właśnie na Austriakach spoczywa obecnie ciężar rozpropagowania prac Bastiata, by nie uległy one całkowitemu zapomnieniu.(abstrakt oryginalny)

This paper attempts to demonstrate the impact of Frederic Bastiat's writings on the Austrian School of Economics, and his underestimated contribution to economic theory. I consider five principal issues: methodology, value theory, the role of the state, competition as a dynamic exploratory procedure, money issue and a related problem of the role of time in economy. I try to demonstrate that Bastiat was not only a journalist, but also a theorist. His ideas are present, above all, in works of Eugen von Boehm-Bawerk, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek and Murray Newton Rothbard. Therefore, it is the Austrians, on whom the responsibility of propagating Bastiat's writings and saving them from oblivion lies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bastiat F., Przeklęty pieniądz (on line: 2006); Dostęp 15 lutego 2011: http://mises.pl/pliki/upload/przeklety.pdf
 2. Bastiat F., Prawo (on line: 2007); Dostęp 15 lutego 2011: http://www.mises.pl/wp-content/uploads/2007/09/bastiat-prawo.pdf
 3. Bastiat F., Economic Sophisms (on line: 1996); Dostęp 15 lutego 2011: http://www.econlib.org/library/Bastiat/basSoph.html
 4. Bastiat F. (2005), Co widać i czego nie widać, Fijorr Publishing, Lublin-Chicago-Warszawa.
 5. Bastiat F. (2009), Dzieła zebrane, Wyd. Prohibita, Warszawa.
 6. Blaug Mark (2006), The Methodology of Economics, Cambridge University Press. Cambridge.
 7. DiLorenzo T.J. Frédéric Bastiat. Łącznik francuskiej tradycji i marginalistycznej rewolucji (on line: 2003); Dostęp 15 lutego 2011: http://mises.pl/65/65/
 8. Dunbar R. (1996), Kłopoty z nauką, Wyd. Marabut, Oficyna Wydawnicza Volumen. Gdańsk, Warszawa.
 9. Friedman M., The Methodology of Positive Economics (on line: 2002); Dostęp 15 lutego 2011: http://members.shaw.ca/compilerpress1/Anno%20Friedman%20Positive.htm
 10. Garrison R.W., Eugen von Boehm-Bawerk (on line: 2003); Dostęp 15 lutego 2011: http://mises.pl/51/51/
 11. Hazlitt H., Bastiat Wielki (on line: 2006); Dostęp 15 lutego 2011: http://mises.pl/263/263/
 12. Hayek F.A. (1996), Droga do zniewolenia, Wyd. Arcana, Kraków.
 13. Hayek F.A. (2007), Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Hayek F.A. (2004), Zgubna pycha rozumu, Wyd. Arcana, Kraków.
 15. Higgs H. (1959), Life and Work of Richard Cantillon, w: Cantillon R., Essay on the Nature of Trade in General, Frank Cass and Co. Ltd., London.
 16. Hobbes T. (2009), Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Fundacja Aletheia. Warszawa.
 17. Hoppe Hans-Hermann. Demokracja - bóg, który zawiódł, Fijorr Publishing Co., Warszawa 2006, s. 11-31.
 18. Huelsmann J.G. (2001), Bastiat's Legacy in Economics, "The Quarterly Journal of Austrian Economics", Vol. 4, No. 4, s. 55-70.
 19. Kostro K. (2001), Hayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka, Wyd. DiG, Warszawa.
 20. Mäki U.(2008), Philosophy of Economics, w: S. Psillos, M. Curd (eds), The Routledge Companion to Philosophy of Science, Routledge, Abingdon, s. 543-554.
 21. Mises L. (2001), Liberalizm w tradycji klasycznej, Wyd. Arcana, Kraków.
 22. Rothbard M.N. (2004), O nową wolność: manifest libertariański, Wyd. Volumen, Warszawa.
 23. Schumpeter J.A. (1987), History of Economic Analysis, Routledge, New York.
 24. Teluk T. (2009), Libertarianizm. Krytyka, Instytut Globalizacji, Gliwice.
 25. Thornton M., Frédéric Bastiat as an Austrian Economist (on line: 2001); Dostęp 15 lutego 2011: http://mises.org/journals/scholar/BastiatAustrian.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu