BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie metod szacowania podstawy opodatkowania do określenia wysokości zobowiązań podatkowych
The Use of Tax Base Estimation Methods for the Determination of the Amount of Tax Liability
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 478-487, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Oszustwa podatkowe
Tax fraud
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W wyniku transformacji ustrojowej zwiększyła się skala oszustw podatkowych. Jednym z instrumentów przeciwdziałania oszustwom podatkowym jest szacowanie podstawy opodatkowania. Regulacje wymieniają metody szacowania podstawy opodatkowania. Wskazują także na inne metody niż te wymienione w przepisach. W artykule oceniono stosowanie metod szacowania podstawy opodatkowania przez organy administracji skarbowej. W badaniach wykorzystano sprawy prowadzone przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sprawy dotyczyły różnego rodzaju działalności podatników. Metodą stosowaną przez organy podatkowe była inna metoda niż te wprost wymienione w przepisach. Jej wykorzystanie wymaga uwzględnienia różnych czynników. Zaproponowano wydanie wytycznych w zakresie stosowania innych metod niż te wprost wymienione w przepisach(abstrakt oryginalny)

The effect of transformation is tax evasion. One way of diminishing tax evasion is tax base estimation. The provisions point out different methods of tax base estimation. They also allow using different methods than those indicated in the legislation. In the paper there is an assessment of using the method of tax base estimation by tax authorities. The study used cases heard by the Supreme Administrative Court. The cases concerned different types of activity of taxpayers. The common method used by the tax authorities was different from those indicated in the provisions. Its use requires taking into consideration different features. Issuing of the guidelines in the range of other than listed in provisions methods was proposed(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeziński B. i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz T.1., Dom Organizatora, Toruń 2007.
  2. Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa 2013, wydanie elektroniczne Legalis.
  3. Dzwonkowski H., Huchla A., Kosikowski C., Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, ABC, 2003, wydanie elektroniczne.
  4. Kosikowski C. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lex 2011, wersja elektroniczna.
  5. Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. DzU z 2012 r. poz. 749 z późń. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu