BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowska-Toruńska Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
"Pakt fiskalny" a polityka fiskalna
"Fiscal Pact" vs. Fiscal Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 488-500, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna
Fiscal policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia nowe elementy reguł fiskalnych dla krajów UE zawarte w tzw. pakcie fiskalnym. Pokazuje zmianę polityki fiskalnej w Polsce z ekspansywnej antycyklicznej w latach 2003-2004 na ekspansywną procykliczną w latach 2010-2011 na skutek wzmocnienia reguł fiskalnych. "Pakt fiskalny" daje możliwość stabilnej polityki fiskalnej na szczeblu krajowym poprzez wprowadzenie konstytucyjnej reguły strukturalnej równowagi budżetowej.(abstrakt oryginalny)

This paper presents new elements of fiscal rules for the EU countries in the socalled "fiscal pact". It shows a change in fiscal policy in Poland from anti-cyclical expansionary in 2003-2004 to pro cyclical expansionary in 2010-2011 as a result of strengthening the fiscal rules. 'Fiscal Pact' enables sustainable fiscal policy at the national level through the introduction of a constitutional rule of the structural budget balance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Artis M., Buti M., Setting Medium-Term Fiscal Targets in EMU, [w:] A. Brunila, M. Buti, D. Franco (red.), The Stability and Growth Pact, New York 2001: Palgrave.
 2. Beetsma R., Does the EMU Need a Stability Pact?, [w:] A. Brunila, M. Buti, and D. Franco (red.) The Stability and Growth Pact, New York 2001: Palgrave.
 3. Buti M., Giudice G., Maastricht's fiscal rules at ten: an assessment, "Journal of Common Market Studies" nr 40(5) 2002, s. 823-848.
 4. Buti M., Pench L., Why do large countries flout the stability pact? and what can be done about it?, "Journal of Common Market Studies" 42(5) 2004, s.1025-1032.
 5. Ciak J., Wypełnianie finansowych wymogów Traktatu Maastricht w krajach strefy euro w Polsce, "Bank i Kredyt", lipiec 2003.
 6. De Gruawe P., Unia Walutowa, PWN, Warszawa 2003.
 7. Eichengreen B., Wyplosz C., The stability pact: more than a minor nuisance?, "Economic Policy" 1998, nr 26, s. 67-113.
 8. Enderlein H., Break it, don't fix it!, "Journal of Common Market Studies" 2004, nr 42(5), s. 1039-1046.
 9. European Commission, EMU after 5 years, No 1/2004, Brussels 2004.
 10. European Commission, European economic forecast-winter', "European Economy" 2013, nr 1.
 11. Eurostat, News release, euro indicators, 2012.
 12. Fatas A. (red.), Stability and Growth in Europe: Towards a Better Pact, Centre for Economic Policy Research, London 2003.
 13. Fingland L., Bailey S., The EU's stability and growth pact: its credibility and sustainability, "Public Money & Management" 2008, nr 28(4).
 14. Gramlich E.M., Fiscal indicators, OECD Departament of Economics and Statistics Working Papers 1999, nr 80.
 15. Gros D. (red.), The Maastricht dog that lost its bark, "The International Economy" 2005, nr 19(1).
 16. Gros D. (red.), The nine lives of the Stability Pact, Centre for European Policy Studies, Brussels 2004.
 17. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 18. Heipertz M.,Verdun A., The stability and growth pact - theorizing a case in European integration, "Journal of Common Market Studies" 2005, nr 43(5) (December), s. 985-1008.
 19. Kosterna U., Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne, CASE , PWN, Warszawa 1995.
 20. Mackiewicz M., Krajewski P., Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro, [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie UGW 2008, dostęp: 20 marca 2013r , http:/www.nbp.pl/publikacje/o_euro/re.pl s. 52.
 21. Mackiewicz M., Reakcje polityki fiskalnej na wahania koniunkturalne - przyczyny zróżnicowania, "Bank i Kredyt" 2006, nr 10.
 22. Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1999.
 23. Ministerstwo Finansów, Programy konwergencji z lat 2004-2009, www.mf.gov.pl.
 24. Momigliano M., Introduction, [w:] Indicators of Structural budgetary balances, Public Finance Workshop, Banca D'Italia, Perugia 1999.
 25. Owsiak S. (red.), Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy, dług publiczny, WN PWN, Warszawa 1995.
 26. Posen A., Why the pact has no impact, "The International Economy" 2005a, nr 34 19(1): 8-11.
 27. Posen A., Can rubinomics work in the eurozone?, [w:] A. Posen (red.), The Euro at Five: Ready for a Global Role?, Institute for International Economics, Washington, D.C 2005b.
 28. Prescott E.C., Kydland F., Rules rather than discretion: the inconsistency of optimal plans, "Journal of Political Economy" no 85: University of Chicago Press, June 1977, s. 473-492.
 29. Report from Council (ECOFIN) to European Council No7423/05, Improving the implementation of the Stability and Growth Pact. March 2005 dostęp: 20 stycznia 2012r. http://www.eu2005/actualites/ documents_travail/2005/03/21stab/index.hlml.
 30. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 0385/2011 z dnia 23 listopada 2011 r.
 31. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 0386/2011 z dnia 23 listopada 2011 r.
 32. Savage J.D., Verdun A., Reforming Europe's Stability and Growth Pact: Lessons from the American experience in macrobudgeting, "Review of International Political Economy" 2007, nr 14(5), s. 842-867.
 33. T/SCG/pl 11(2011 - Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczo-Walutowej, art. 3 www.sejm.gov.pl dostęp: 27 lutego 2013 r.
 34. Wernik A., Finanse publiczne - perspektywa 2020, [w:] U. Płowiec, Innowacyjna Polska w Europie 2020 r. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, PTE, Warszawa 2010.
 35. Wojciechowska-Toruńska I., Wypełnianie postanowień Paktu Stabilności i Wzrostu w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, [w:] T. Famulska, A. Walasik, Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Finanse publiczne, Studia Ekonomiczne nr 108, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.
 36. Ziółkowska Z., Finanse publiczne, teoria, zastosowanie, Wyższa Szkoła Bankowości, Poznań 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu