BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowska Dorota (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Stan finansów jednostek samorządu terytorialnego jako determinanta wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020
Financial Standing of Local Self-government Entities as a Determinant of Using of European Union Aid in the Perspective of 2014- -2020
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 513-522, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Zadłużenie, Finanse, Efektywność
Indebtedness, Finance, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od momentu uzyskania przez Polskę prawa korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej stały się one głównym źródłem finansowania inwestycji rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Samorządy, mimo iż otrzymały z tego źródła 67 mld zł1 na inwestycje, nadal zainteresowane są ich pozyskiwaniem na rzecz rozwoju. Jednak ich sytuacja finansowa uległa zmianie, nie tylko w wyniku osłabienia koniunktury gospodarczej, ale także nowych regulacji prawnych. Wynegocjowana na lata 2014- -2020 kwota środków europejskich dla Polski - blisko 73 mld euro - po raz kolejny rozbudza nadzieje samorządów na poprawę ich sytuacji. Jednak coraz częściej włodarze jednostek zadają sobie pytanie, czy będzie je stać na sięganie po nie?(abstrakt oryginalny)

Since Poland was granted the right to use European Union non-repayable aid, it has become the main source of financing the development investment of local selfgovernment entities. Although self-governments have received PLN 67 billion for investment from this source, they are still interested in raising money for their development. Yet, their financial standing has changed not only as a result of the economic downturn, but also due to new regulations. The amount of European funds negotiated for Poland for the years 2014-2020, i.e. almost EUR 73 billion, once again raise self-governments' hopes for the improvement of their conditions. However, more and more often governors of self-governments are asking themselves a question if they will be able to afford to apply for this aid.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bober J., Hauser J. i in., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Fundacja GAP, Kraków 2013.
  2. Cieślak-Wróblewska A., Deficyt samorządów sporo mniejszy od oczekiwań, "Rzeczpospolita" z dnia 27.02.2013
  3. Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST - ocena krytyczna i propozycje zmian, "Analizy BAS", nr 21 (88) z dnia 21 grudnia 2012.
  4. Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
  5. Orłowski W., Walewski M., Rytel M., Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski - perspektywa 2035, Pricewaterhouse Coopers, marzec 2012.
  6. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2012.
  7. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu