BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska-Chmielewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ocena realizacji strategii płynności finansowej GK Tarczyński SA w ujęciu dochód-ryzyko
Assessment of Strategies of Working Capital Financial Liquidity in the Concept of Risk-return Analysis on GK Tarczyński SA
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 534-546, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Finanse, Analiza wskaźnikowa, Płynność finansowa
Finance, Ratio analysis, Financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono strategię płynności finansowej w ujęciu dochód- ryzyko GK Tarczyński SA. W analizie wykorzystano dane finansowe ze sprawozdań finansowych i przepływów pieniężnych z MP «B» za lata 2005-2010. W zakresie strategii majątku obrotowego zaobserwowano utrzymywanie się strategii agresywnej (A-A) polegającej na maksymalizacji wartości dla właścicieli i minimalizacji płynności finansowej spółki. Z kolei w zakresie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwo realizuje umiarkowaną strategię (A-K), której celem jest zwiększanie wartości dla właścicieli przy wysokiej płynności finansowej. W przypadku sytuacji majątkowo-finansowej obserwuje się realizację strategii agresywnej (A-A) charakteryzującą się niskimi wartościami wskaźnika poziomu majątku obrotowego i wysokimi wartościami wskaźnika poziomu zobowiązań bieżących(abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to define and assess strategies of financial liquidity in the concept of risk-return analysis on GK Tarczyński SA. The analysis used its official financial data between 2005-2010 from the Monitory Polskie "B". The analysis of financial liquidity strategies was undertaken on assets, funding and financial liquidity management strategies. GK Tarczyński SA continued aggressive strategy of assets (A-A), which means keeping high level of assets and minimizing financial liquidity. The enterprise runs moderate strategy of assets funding (A-K), which means maximizing operative current liabilities and maximizing financial liquidity. The enterprise runs aggressive strategy of financial liquidity management (A-A), which means low level of turnover of assets and high level of current liabilities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1987.
 2. Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989.
 3. Hill N.C., Sartoris W.L., Short term Financial Management: Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995.
 4. http://www.grupatarczynski.pl.
 5. Joschke H., Erfolgreiches Management in Unternehmen. Planung, Organisation, Kontrolle, Verlag Moderne Industrie 1975.
 6. Kulawik J., Płynność finansowa. Pojęcia i metody pomiaru, IERiGŻ, Warszawa 1992.
 7. Kurtys E. (red.), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa-Poznań 1998.
 8. Kusak A., Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2006.
 9. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2005.
 10. Pike R., Neale B., Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, Prentice Hall, London 1999.
 11. Waśniewski T., Analiza przemysłowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1989.
 12. Wędzki D., Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego, "Rachunkowość" 1997, nr 9, s. 79, 139-147.
 13. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 14. Wojciechowska U., Płynność finansowa polskich przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, SGH, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu