BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borecka Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Szumiec Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Sowula-Skrzyńska Elżbieta (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Tytuł
Grupy producentów trzody chlewnej jako czynnik wspomagający efektywność produkcyjno-ekonomiczną gospodarstw
Producers Group of Pigs as a Factor Supporting the Production and Economic Efficiency of Farm
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 34-38, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Grupa interesu, Hodowla zwierząt, Gospodarstwa rolne
Agricultural production, Interest group, Animal husbandry, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono podstawowe cele, zasady oraz korzyści organizowania się producentów trzody chlewnej w grupy producenckie. Przedstawiono niektóre korzyści płynące z integracji poziomej producentów rolnych zajmujących się tuczem trzody chlewnej. Podjęto próbę oceny działalności oraz funkcjonowania tychże grup. ponadto zostały przedstawione wyniki produkcyjne i ekonomiczne uzyskiwane w zrzeszonych gospodarstwach. (abstrakt oryginalny)

Agricultural producers into producer groups enjoys growing popularity in Poland. Producers join forces to increase production efficiency and improve market competitiveness of farms. For many agricultural producers, and especially pig producers, the integration offers a chance to stay in business and achieve a stable and strong market position. This paper explores the principles according to which producer groups operate in the Wielkopolska and Kujawsko-pomorskie region. Pig producers and the efficiency of their businesses were investigated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chałupka P. 1999a: Bariery ograniczające proces integracji producentów rolnych w Polsce. Roczniki AR Poznań, t. CCCVIII, Rolnictwo, nr 58, cz. 2, s. 457-469.
  2. Chałupka P. 1999b: Metodyka tworzenia i funkcjonowania grup producentów trzody chlewnej. Aspekty ekonomiczne, organizacyjne oraz prawne. AR Poznań, ss.120.
  3. Kisiel R., Knoblauch L. 2004: Zalety funkcjonowania grup producenckich trzody chlewnej. AR, Kraków, s. 393-399.
  4. Lizińska W. 2004: Problemy handlu artykułami rolno-spożywczymi w kontekście integracji z Unią Europejską. [w:] Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Agrobiznes (red. S. Urban). Prace Nauk. AE im. O. Langego we Wrocławiu, nr 1015, t. 1, s. 516-521.
  5. Okularczyk S. 2003: Obecne relacje pomiędzy cenami żywca a cenami detalicznymi przetworów wieprzowych. Trzoda Chlewna, nr 4, s. 8-11.
  6. Szczebiot-Knoblauch L. 2004: Integracja pozioma szansa dla drobnych producentów trzody chlewnej w Unii Europejskiej. [w:] Szanse i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej Unii Europejskiej. AR Szczecin, Politechnika Koszalińska, s. 215-221.
  7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Dz.U. nr 88, poz. 983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu