BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Czynniki popytowo-podażowe rozwoju rynku i dystrybucji produktów wysokiej jakości w Polsce
Factors Determining Demand and Supply and Distribution on the Market Regional and Traditional Products in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 46-52, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Popyt, Podaż, Rynek żywności, Jakość produktów żywnościowych
Demand, Supply, Food market, Food quality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia opinii konsumentów oraz producentów na temat żywności tradycyjnej i regionalnej w Polsce. Omawia dotychczasowe, jak i potencjalnie przyszłe zagrożenia, wynikające z początkowej fazy tworzenia się rynku żywności wysokiej jakości tradycyjnej i regionalnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to present situation and consumer's and producer's opinion about traditional and regional food market in Poland. It describes past and future potential dangers resulting from the initial phase of creation of niche food alimentation market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec С. 2007: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. PWN, Warszawa.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2008: Mikroekonomia. PWE, Warszawa.
 3. Borowska A. 2007: Charakterystyka konsumentów żywności tradycyjnej/regionalnej w Polsce. Projekt - grantu Agro-Smak 2 Fundacji "Fundusz Współpracy" (maszynopis).
 4. Borowska A. 2010: Uwarunkowania ekonomiczne i pozaekonomiczne produkcji żywności wysokiej jakości w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa (przyjęte do druku).
 5. Krajeński K., Zabrocki R. 2008: Rynek produktów tradycyjnych-szanse, potrzeby, możliwości. [w:] Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka. Wyd. naukowe PTTŻ, Kraków, s. 116.
 6. Elliott G.R., Cameron R.C. 1994: Consumer perception of product quality and the country-of-origin effect. Journal of International Marketing, vol 2, nr 2. s. 49-62.
 7. Kuznesof S. et al. 1997: Regional foods: a consumer perspective. British Food Journal, vol. 99. nr 6, s. 199-206.
 8. Orth U.R., Firbasová Z. 2003: The role of consumer ethnocentrism in food product evaluation. Agribusiness, vol. 19, nr 2, s. 137-153.
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. MRiRW, Warszawa.
 10. Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Dz.U. Nr 5. poz. 38 z 2007 r.
 11. Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Dz. U. Nr 5, poz. 36 z 2007 r.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych. Dz.U. nr 112, poz. 774.
 13. Samiee S. 1994: Customer evaluation of products in a global market. Journal of International Business Studies. vol. 25, nr 3, s. 579-604.
 14. Sodano V. 2001: Competitiveness of regional products in the international food market. 77th EAAE, Seminar, no 325, p. 17-18 August, Helsinki.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu