BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Braja Mirosława (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Handel zagraniczny wybranymi produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2004-2009
Foreign Agri-Food Trade of Selected Products in Poland Between the Years 2004-2009
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 53-58, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Handel artykułami spożywczymi, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Handel zagraniczny, Eksport, Import
Foodstuffs trade, Agricultural and food processing, Foreign trade, Export, Import
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono dane dotyczące wymiany handlowej Polski w obszarze produktów rolno-spożywczych. Odniesiono się do ogółu wymiany handlowej Polski w latach 2006-2008. Zaprezentowano saldo wymiany handlowej oraz zmiany wartości eksportu i importu produktów rolno-spożywczych Polski, wolumen i strukturę eksportu i importu produktów rolno-spożywczych Polski w latach 2008-2009. (abstrakt oryginalny)

Polish general balance of trade has a negative value, however in the area of several groups of products its value is positive. Since 2003 one of such groups of products have been agri-food products. In the value structure of Polish export of agri - food products dominate ie. meat and meat products (ca. 15%), milk products, eggs and honey (ca. 10%). In the structure of Polish import dominatem four groups of products: meat and meat products (ca. 10%), fruits and nuts (ca. 10%), fish and 'frutti di mare' (7,5%) and fodder products (ca. 8,5%). The paper contains information on Polish foreign trade in the area of agri-food products In the context of total Polish foreign trade between the years 2006-2008. Analysis is based on data published by General Statiostical Office and Ministry of Finance (MF) and Ministry of Agriculture and Rural Development (MRiRW). Author of the paper presents changes in Polish agri-food trade balance between the years 2004-2009. The structure of Polish agri-food exports and imports are also analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Krzyżanowski J. 2006: Polski handel zagraniczny produktami rolno - spożywczymi ze Wschodem (Europa Wschodnia, kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu) - bariery dla eksportu. Problemy rolnictwa światowego, tom XV. Warszawa.
  2. Płowiec U. 1997: Handel zagraniczny Polski pod koniec lat 90. - problemy i wyzwania. Ekonomista, nr 5-6.
  3. Poczta W., Czubak W., Pawlak K. 2009: Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4(321).
  4. Poczta W., Pawlak K. (2008): Liberalizacja światowego handlu rolnego a możliwości rozwoju polskiego handlu. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(316).
  5. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego za lata 2007-2009. 2007-2009: GUS, Warszawa.
  6. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. 2007: MRiRW, Warszawa.
  7. www.mf.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu