BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejko Wojciech (Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu)
Tytuł
O pochodzeniu idei ubezpieczeń publicznych
On Origin of an Idea of Public Insurance
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2006, nr 4(5), s. 5-19, przypisy
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Regulacje prawne
Social insurance, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Refleksję nad pochodzeniem ubezpieczeń publicznych warto rozpocząć od poznania przybliżonych chociaż motywów wykonywania pracy, a dopiero w następstwie wyników tych poszukiwań podjąć próbę odnalezienia odpowiedzi na następujące pytania: 1) jakie przesłanki każą człowiekowi okazywać ten swoisty rodzaj zapobiegliwości na wypadek utraty możliwości zarobkowania?; 2) gdzie leży źródło przeświadczenia o mającym nastąpić, uniemożliwiającym pracę, zdarzeniu?, i wreszcie, 3) dlaczego właściwym dla zapewnienia realizacji zabezpieczeń przeciwko obawom o przyszłość jest publiczny system prawny, ustanowiony aktem organu władzy państwowej? (fragment tekstu)

In the elaboration an attempt was undertaken to present theoretical assumptions, which constitute grounds of realisation by the state of tasks from the scope of social insurance. Directions were pointed out by which human creativity made its way in counteracting unfavourable phenomena connected with lapse of time, diseases, accidents and social changes. In particular attention was turned out to an inseparable relation of public insurance institutions with gainful employment. It was underlined that mentioned misfortunes would not constitute a threat to anyone, if they did not cause impossibility to perform work in their general settlement, thus if they did not derogate the grounds of taking means of own maintenance. Indicating of the relation between a possibility of performing work, a possibility of independent maintenance by own efforts and inevitability of events independent on one's will, allowed to formulate basic propositions determining motives by which one was guided while shaping protective functions of the state. However, not only inevitability of facts itself, to which disability, disease or unemployment should be taken into account, has constituted an argument to transfer the protective function to the state. An indispensable component of this social process has had to become the awareness of the mentioned above inevitability and the awareness of unusually limited influence of a main on events, which await him in life. A basic element settling a shape of modern national Insurance systems has also turned out the ability of reflection over mutual relations between employees and employers, over results of their economic egoism, as well as lack of consequences in individual efforts for one's own prosperity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. G.W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, Warszawa 2001, s. 11.
 2. Z. Kluszczyńska, W. Koczur, K. Rubel, G. Szpor (red.), T. Szumlicz, System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2003, s. 11 i 15.
 3. W. Szubert, Ubezpieczenia społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987, s. 66.
 4. B. Spinoza, Traktat teologiczno-polityczny, [w:] Traktaty, Kęty 2003, s. 87.
 5. L. Kołakowski, Uwaga o antecedensach sporu, [w:] Bóg nam nic nie jest dłużny, Kraków 2001, s. 68.
 6. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2003, s. 180.
 7. L. Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XIX wieku, warszawa 2002, s. 167.
 8. L. Kołakowski, O nicnierobieniu, [w:] Mini-wykłady o maxi sprawach, Kraków 2004, s. 172.
 9. T. Zieliński, Idea wzajemności w socjalistycznym modelu ubezpieczeń społecznych, "Państwo i Prawo" 1981, nr 2, s. 48.
 10. R. Descartes, Reguły kierowania umysłem, Kęty 2002, s. 19.
 11. W. Warkałła, Prawo i ryzyko, Warszawa 1949, s. 33.
 12. T. Zieliński, Ubezpieczenia społeczne pracowników, Warszawa - Kraków 1994, s. 74 i n.
 13. I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Kraków 2006, s. 13.
 14. W. K. Rajcher, Społeczno-historyczne typy ubezpieczeń, Warszawa 1952, s. 28.
 15. U. Kalina-Prasznic, Finansowanie ubezpieczenia społecznego pracowników, Wrocław, s. 61.
 16. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006, s. 8 i 9.
 17. I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie społeczne. Część ogólna, Warszawa 2003, s. 125.
 18. S. Ehrlih, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1979, s. 20 i n.
 19. L. Mackiewicz-Golnik, Powszechne ubezpieczenie emerytalne, Warszawa 1983, s. 90 i n.
 20. Leon XIII, Encyklika Rerum novarum, Wrocław 1996, s. 31-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu