BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miruć Alina (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
O istocie pomocy społecznej
On Essence of Social Assistance
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2006, nr 4(5), s. 20-42, przypisy
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Regulacje prawne, Polityka społeczna państwa
Social assistance, Legal regulations, Social policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istoty instytucji pomocy społecznej. Dlatego też analizie poddane zostaną zagadnienia ewolucji pomocy społecznej, jej cech, celów, zadań, funkcji oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego. (fragment tekstu)

Social assistance plays at present an essential role in the social policy system of the state. More and more individuals and families live in a difficult life situation, which they are not able to overcome with help of their own means, abilities or entitlements. There are a lot of reasons of waiting for social assistance, among others: unemployment, poverty, homelessness, prolonged disease, disability, violence in family, alcoholism, addiction. Civilisation development, insufficiencies of the social Insurance system and social supply, cumulating of threats (dysfunctions), negative effects of social policy of the state change a catalogue of needs, thereby widening the subject and objective scope and a structure of the social assistance. This article is an attempt to present an essence of the social assistance, thus it contains problems concerning its evolution, definition (in a doctrine and in legislation), features, aims, functions and the subject and objective scope. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Jamróz, Demokracja współczesna. Wprowadzenie, Białystok 1998.
 2. K. A. Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Warszawa 1995; S. Zawadzki, Państwo o orientacji społecznej, Warszawa 1996.
 3. J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Warszawa 1996.
 4. J. Łopato, Rodowód pomocy społecznej, Polityka Społeczna 1982, nr 4.
 5. J. Łopato, Miłosierdzie i dobroczynność w Polsce, Polityka Społeczna 1982, nr 5, s. 24 i nast.
 6. W. Koczur, Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego, [w:] Nowoczesny model pomocy społecznej, pod red. L. Frąckiewicz, Katowice 1993, s. 21 i nast.
 7. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Pomoc społeczna, roz. 10, Kraków 2003, s. 387-388.
 8. M. Wandzel, Świadczenia hybrydowe. Kryterium rozróżniania technik zabezpieczenia społecznego w orzecznictwie ETS, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1999, nr 5, s. 10.
 9. I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Kraków 2006, s. 32-34.
 10. M. Mincer, Pomoc społeczna jako instytucja prawna, Nowe Prawo 1983, nr 1, s. 80.
 11. W. Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 1996, s. 165.
 12. M. Mohyluk, Model opieki społecznej w II Rzeczpospolitej, [w:] Prawo a dzieje państwa i ustroju, pod red. M. Szyszkowskiej, Białystok 1996, s. 126.
 13. A. Nowakowski, Zarys rozwoju samorządu lokalnego i opieki społecznej w Anglii, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa Administracji XX, Wrocław 1985, s. 53 i nast.
 14. H. Szurgacz, Opieka społeczna czy pomoc społeczna, Acta Uniwersitatis Wra-tislaviensis 1990, Prawo, nr 186, s. 317.
 15. H. Radlińska, Pomoc, ratownictwo, opieka, Służba Społeczna 1946.
 16. H. Radlińska, Zagadnienie opieki społecznej (ze skrzyżowania teorii i praktyki) Praca i Opieka Społeczna 1947, z. 4.
 17. I. Sendlerowa, Dzieje rozwoju nowoczesnej opieki społecznej, Opiekun Społeczny 1947, nr 2.
 18. H. Balicka-Kozłowska, Rozważania o opiece społecznej i pomocy społecznej w Polsce Ludowej, Kultura i Społeczeństwo 1972, z. 1.
 19. E. Smoktunowicz, Encyklopedia obywatela PRL, Status administracyjno-prawny, Warszawa 1987, s. 351-355.
 20. T. Kaźmierczak, M. Łuczyńska, Wprowadzenie do pomocy społecznej. Wybrane zagadnienia, Katowice 1998, s. 65 i nast.
 21. J. Brozi, Antropologia funkcjonowania Bronisława Malinowskiego, Lublin 1983, s. 73.
 22. H. Szurgacz, Wstęp do prawa pomocy społecznej, Wrocław 1992, s. 75.
 23. B.M. Ćwiertniak, W. Koczur, Status zawodowy pracowników socjalnych w przepisach o pomocy społecznej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2000, nr 6, s. 8 i nast.
 24. I. Sierpowska, Status prawny pracownika socjalnego - wymagania ustawowe i oczekiwania społeczne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, nr 9, s. 16.
 25. J. Staręga - Piasek, Pojęcie pomocy społecznej, Praca Socjalna 1986, nr 1, s. 6.
 26. Ronald F. Federico, The Social Welfare Institiution: An Introduction, D.C. Heath and Company 1976 - cytowane za: J. Staręga-Piasek, op. cit., s. 7.
 27. S. Czajka, Uwagi do przyszłej ustawy o pomocy społecznej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1985, nr 4-5, s. 15.
 28. A. Miruć, Pomoc społeczna, rozdział 7, [w:] Administracyjne prawo materialne. Zagadnienia wybrane, pod red. E. Smoktunowicza, Białystok 2003, s. 221-222.
 29. B. Hołyst, E. Smoktunowicz (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Warszawa 2005, s. 667.
 30. M. Chmaj (red.), Leksykon samorządu terytorialnego, Warszawa 1999.
 31. U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 1999, s. 512-514.
 32. A. Miruć, Sprawność działań administracji publicznej na przykładzie administracji pomocy społecznej, [w:] Sprawność działania administracji samorządowej, pod red. E. Ury, Rzeszów 2006, s. 392-394.
 33. A. Miruć, J. Maćkowiak, Administracja pomocy społecznej w Polsce, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, pod red. J. Filipka, Bielsko-Biała 2003, s. 425 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu