BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tereszkiewicz Filip (Politechnika Opolska)
Tytuł
Kompetencje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Competencies of the European Court of Justice in the Scope of Common Foreign Politics and Security of the European Union
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2006, nr 4(5), s. 63-73, przypisy
Słowa kluczowe
Kompetencje, Regulacje prawne, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB)
Competences, Legal regulations, Judgments of the European Court of Justice, Common Foreign and Security Policy (CFSP)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przypadek Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej wymaga osobnego potraktowania, bowiem rozszerzenie jego kompetencji w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ma na razie charakter czysto teoretyczny. Niniejsze praca jest próbą analizy tego zagadnienia. (fragment tekstu)

The article constitutes an attempt to present competencies of the European Court of Justice (ECJ) in matters from the scope of foreign politics and security of the Member States of the European Union. The author performed an analysis of provisions constituting ECJ and provisions regulating powers of this organ to control compliance of Member States' activities with the commonwealth law. The essential thought of the elaboration concerns rights of ECJ to exercise its tasks in matters, in which as a rule Member States should maintain independence of decision and their activities should not be evaluated from the point of view of compliance with policy determined by the commonwealth acts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Rynkiewicz, Wyłączenie kompetencji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] M. Perkowski (red.), Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2003, s. 257-259.
 2. L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Reichmann, Unia Europejska. Podręcznik akademicki, Warszawa 1999, s. 85.
 3. Statute of the Cort of Justice, http://curia.europa.eu/pl/instit/txtdocrr/txtsenvigueur/statut.pdf.
 4. E. Synowiec, System prawny i instytucjonalny Wspólnot i Unii Europejskiej, [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska, Warszawa 2004, s. 58.
 5. Bierat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003, s. 269.
 6. Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska, D. Pyć, M. Tomaszewska, I. Zużewicz, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotą Europejską. Komentarz, Warszawa 2006, s. 110-111.
 7. A. Wróbel, Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Kraków 2004, s. 193-195.
 8. K. Lenaerts, P. van Nuffel, Podstawy prawa europejskiego, Warszawa 1998, s. 345-346.
 9. Intergovernmental Conference 1996, Commission report for the Reflection Group, http://europa.eu.int/comm/off/conclu.
 10. A. Graś, Możliwości kontrolne Trybunału Europejskiego w II filarze Unii Europejskiej, "Przegląd Prawa Europejskiego" 1997, nr 1(2), s. 11-19.
 11. Z.J. Pietraś, Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Lublin 2005, s. 582-583.
 12. E. Skrzydło-Tefelska, Finansowanie systemowe, Warszawa 2003, s. 392.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu