BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nałęcz Andrzej (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kary pieniężne w ustawie o radiofonii i telewizji
Models of Court Control of Administration in EU Member States
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2006, nr 4(5), s. 74-98, przypisy
Słowa kluczowe
Ustawa o radiofonii i telewizji, Regulacje prawne
Polish Broadcasting Act, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przepisy o karach pieniężnych nakładanych na funkcjonujących na rynku przedsiębiorców przez organy regulacyjne pojawiły się w Polsce wkrótce po transformacji ustrojowej 1989 r., (...) początkowo w nieobowiązującej już ustawie o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym z 1990 r. oraz właśnie w ustawie o radiofonii i telewizji, a następnie także w innych ustawach. (fragment tekstu)

Section 8 of Act on Broadcasting Corporation and Television of 29 December 1992 (hereinafter: A.B.C.T.), titled "Legal Liability", contains among others art. 53, which introduces financial penalties imposed on broadcasters by KRRiT Chairman. Provisions on administrative financial penalties more and more often met in the Polish law, arise numerous doubts mainly connected with a problem of a relation of these regulations with constitutional standards of criminal liability and using of a principle of guilt with reference to subjects not being physical persons. Regulation of A.B.C.T. is one of older as well as one of the most defective ones, thus it constitutes the most adequate material to support formulated general conclusions. The subject of analysis is first of all the subject scope of regulations on financial penalties at A.B.C.T., activities and omissions amendable to punishment, the scope of administrative approval and amount of penalties, principles of sentencing, formulating de legeferenda conclusions in the summing-up. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Grabowska, Za ten sam błąd można odpowiadać tylko raz, "Rzeczpospolita" nr 101 z dnia 30 kwietnia 1998 r.
 2. M. Król-Bogomilska, Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001, s. 15-16.
 3. M. Stahl, Sankcje administracyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa profesora dr hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 658.
 4. J. Filipek, Sankcja prawna w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1963, nr 12, s. 873.
 5. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Warszawa 2002, s. 65.
 6. J. Starościak, [w:] J. Starościak (red.), System prawa administracyjnego. Tom I, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977, s. 167.
 7. M. Szubiakowski, [w:] M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004, s. 15-16.
 8. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1997, s. 210.
 9. A. Kisielewicz, Odpowiedzialność administracyjna towarzystwa emerytalnego (II), "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2000, nr 12, s. 10.
 10. A. Śmieja, Pojęcie winy bezimiennej na tle odpowiedzialności Skarbu państwa za funkcjonariuszy państwowych, "Nowe Prawo" 1975, nr 6.
 11. A. Chłopecki, [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Komentarz, pod red. L. Sobolewskiego, Warszawa 1999, s. 593.
 12. J. Sobczak, Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Warszawa 2001, s. 77.
 13. A. Walaszek-Pyzioł, W. Pyzioł, Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 1999, s. 134-135.
 14. A. Walaszek-Pyzioł, Energia i prawo, Warszawa 2002, s. 83-84.
 15. J. Baehr, E. Stawicki, J. Antczak, Prawo energetyczne. Komentarz, Kraków 2003, s. 291.
 16. I. Muszyński, Ustawa prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2000, s. 150.
 17. S. Piątek, Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Warszawa 1993, s. 140-141.
 18. E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 25-26 oraz 141-142.
 19. M. Guziński, T. Kocowski, Struktura prawna władczych działań organów administracji w procesie prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego, "PiP" 1994, nr 9, s. 62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu