BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żmudziński Aleksandra (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach)
Tytuł
Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu przed sądem administracyjnymi
Representation of the Joint Lodging Property in Proceedings before Administrative Courts
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2006, nr 4(5), s. 99-116, przypisy
Słowa kluczowe
Wspólnoty mieszkaniowe, Regulacje prawne, Prawo administracyjne, Postępowanie sądowe
Housing cooperative, Legal regulations, Administrative law, Legal proceedings
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niejednokrotnie współwłaściciele nieruchomości, w ramach korzystania z rzeczy wspólnej czy też sprawowania zarządu tą rzeczą, stykają się nie tylko z zagadnieniami z zakresu problematyki prawa cywilnego, lecz również z tymi, które regulowane są przez przepisy prawa administracyjnego. (...) W dalszej konsekwencji zatem w przypadku wniesienia skargi na konkretny akt z zakresu administracji publicznej lub też bezczynność organu w tym przedmiocie, mogą oni wziąć udział w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Z tych też względów niezmiernie istotną jest kwestia ich reprezentacji w tym postępowaniu. Celem niniejszego opracowania jest próba przybliżenia powyższej problematyki w świetle regulacji zawartej w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wolności lokali i wskazania różnic, jakie występują w zakresie omawianej reprezentacji w odniesieniu do tzw. małych i dużych wspólnot mieszkaniowych. (fragment tekstu)

The author performed a cross-sectional analysis of regulations constituting joint lodging property and presented types of joint lodging properties, which can operate on grounds of provisions of act of 24 June 1994 on ownership of living quarters. Showing the basic function which is fulfilled by the joint lodging property, i.e. management of a joint real property, there was indicated in the article the scope of matters for which the joint lodging property can become a party of administrative proceedings. What is connected with this fact also a party of a court-administrative proceedings, in which the joint lodging property is a separate subject independent from owners of the living quarters, creating this joint lodging property. The article proves that lodging a complaint to an administrative court is an activity exceeding the common management, moreover it causes far reaching results for the joint lodging property members. Main thoughts of the elaboration concentrate around a way of representation of the joint lodging property before administrative courts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Gola, J. Suchecki, Najem i własność lokali - przepisy i komentarz, Warszawa 2000, s. 256.
 2. E. Bończak-Kucharzyk, Własność lokali - wspólnoty mieszkaniowe, Warszawa 2000, s. 94.
 3. M. Tertelis, Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2001, s. 17.
 4. M. Nazar, Odrębna własność lokali (zagadnienia wybrane), "PiP" 1995, nr 10-11, s. 29.
 5. H. Walczewski, Prawo nieruchomości dla zarządców i pośredników - skrypt, 1999, praca niepublikowwana, s. 96.
 6. G. Bieniek, Z. Marmaj, Ustawa o własności lokali. Komentarz, Warszawa 1998, s. 42.
 7. J. Ignatowicz, Komentarz do ustawy o własności lokali, Warszawa 1995, s. 44.
 8. H. Knysiak-Molczyk, [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2004, s. 177-178.
 9. E. Gniewek, Wspólnota mieszkaniowa według ustawy o własności lokali, "Rejent" 1995, nr 1, s. 45.
 10. A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe, Komentarz, Warszawa 2005, s. 595 oraz 681.
 11. M. Nazar, Status cywilnoprawny wspólnoty mieszkaniowej, "Rejent" 2000, nr 4, s. 146.
 12. H. Ciepła, [w:] H. Ciepła, B. Czech, S. Dąbrowski, T. Domińczyk, H. Pietrzakowski, Z. Strus, M. Sychowicz, A. Wypiórkiewicz, Kodeks cywilny, tom I, Warszawa 2005, s. 341.
 13. L. Myczkowski, Własność budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce, Warszawa 2005, s. 205.
 14. M. Stefańczyk, M. Węgrowski, Wspólnota mieszkaniowa - poradnik zarządzania, Warszawa 2001, s. 30.
 15. J. Kawczyński, Współwłasność jako szczególna forma własności. Problematyka i wzory pism, Warszawa 2000, s. 65.
 16. W. Skowronska-Bocian, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, pod red. J. Pietrzykowskiego, Warszawa 2002, s. 243.
 17. S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2001, s. 438.
 18. M. J. Naworski, Status prawny wspólnoty mieszkaniowej, "Monitor Prawniczy" nr 13, s. 599.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu