BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczuk Franciszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Produkty tradycyjne i regionalne i ich wykorzystanie w promocji regionu
Usage of Traditional and Regional Products in the Region's Promotion
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 15-24, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Produkt, Produkty regionalne, Promocja, Region
Product, Regional product, Promotion, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy wykorzystania produktów tradycyjnych i regionalnych w marketingu regionalnym, w szczególności w promocji regionu, na przykładzie województwa dolnośląskiego (Dolnego Śląska). Autor przedstawia ich istotę oraz miejsce w promocji regionu. Analiza dotyczy artykułów spożywczych, zarówno produktów o wieloletniej tradycji, jak i całkowicie nowych produktów regionalnych. W końcowej części przedstawiono wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy i rekomendacje, które można wykorzystać w doskonaleniu promocji tego regionu.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the usage of traditional and regional products in the regional marketing, in particular in the region's promotion, on the example of Lower Silesia Voivodeship. The author presents the nature of these products and their role in the region's promotion. The analysis concerns food products - products with a long tradition as well as completely new regional products. In the final section there are conclusions of the analysis and recommendations which can be used to improve the region's promotion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczuk F., Przestrzenne aspekty współpracy międzyregionalnej w Europie (przykład Dolnego Śląska i Saksonii), [w:] Główne paradygmaty gospodarki przestrzennej, red. K. Miszczak, Z. Przybyła, Biuletyn KPZK PAN, z. 236, Warszawa 2008.
  2. Adamczuk F., Szeląg T., Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2012.
  3. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  4. Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A., Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  5. Ładysz J., Polityka strukturalna Polski w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
  6. Maraszek P., Produkt regionalny i jego wpływ na promocję regionu na przykładzie powiatu jeleniogórskiego, UE we Wrocławiu, WEZiT, Jelenia Góra 2012.
  7. Potocki J., Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, WTN Wrocław 2009.
  8. Raszkowski A., Wybrane aspekty promocji miast i regionów w marketingu terytorialnym, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  9. Winawer Z., Wujec H., Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we wspólnej polityce rolnej. Poradnik dla producentów, Fundacja dla Polski, Warszawa 2010.
  10. Zdon-Korzeniowska M., Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu