BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wykorzystanie metody programowania liniowego do oceny procesu produkcyjnego grup gospodarstw wybranych typów rolniczych
The Use of the Linear Programming Method to Assess the Production Process of Groups of Farms of Some Chosen Agricultural Types
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 45-55, rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Efektywność, Optymalizacja, Produkcja, Programowanie liniowe, Rolnictwo
Effectiveness, Optimalization, Production, Linear programming, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Metoda programowania liniowego odgrywa ważną rolę w podejmowaniu decyzji optymalnych. Może być stosowana m.in. w procesie planowania produkcji i przy ustalaniu optymalnego poziomu zatrudnienia. Modele programowania liniowego mogą być wykorzystywane w zarządzaniu gospodarstwem rolnym oraz w planowaniu jego działalności. Celem opracowania jest ocena możliwości wykorzystania metody programowania liniowego do ustalenia optymalnego nakładu czynników produkcji maksymalizującego jej wartość w grupach gospodarstw wybranych typów rolniczych. Wykorzystano dane za lata 2004-2008, dotyczące grup gospodarstw z regionu Pomorza i Mazur, specjalizujących się w uprawach polowych, w uprawach ogrodniczych, w uprawach trwałych oraz prowadzących łącznie różne uprawy.(abstrakt oryginalny)

The linear programming method plays an important role in an optimal decisions making. It can be used, inter alia in the process of production planning and when planning optimal level of employment. The models of linear programming can be used in agricultural farm management and in its operation planning. The aim of this article is the assessment of possibility of the use of the linear programming method in order to assess optimal outlay of production factors which maximizes its values in the groups of farms of some chosen agricultural types. The data for the years 2004-2008 were chosen, for the groups of farms of the Pomerania and Masuria region, specializing in field crops, gardening crops, and sustained crops and those which deal simultaneously with different kinds of crops.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania operacyjne, red. E. Ignasiak, PWE, Warszawa 2001.
 2. Barczak A., Wykorzystanie metody mnożników Lagrange'a do oceny efektywności produkcji na przykładzie wybranych grup gospodarstw rolnych (rozprawa doktorska), IERiGŻ PIB, Warszawa 2011.
 3. Czechowski T., Wprowadzenie do zastosowań matematyki w ekonomii, PWN, Warszawa 1975.
 4. Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa 1969.
 5. Gburczyk S., Rembisz W., Zegar J.S., Wybrane metody rachunku ekonomicznego w rolnictwie, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1979.
 6. Heady E.O., Candler W., Linear Programming Methods, The Iowa State University Press, Ames Iowa 1960.
 7. Heady E.O., Candler W., Metody programowania liniowego, [w:] Metody matematyczne w ekonomice i planowaniu rolnictwa, red. K. Rey, A. Woś, PWRiL, Warszawa 1965.
 8. Kopeć B., Nietupski T., Podstawy i metody podejmowania decyzji w gospodarstwach rolnych, PWRiL, Warszawa 1980.
 9. Manteuffel R., Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa 1981.
 10. Marszałkowicz T., Metody programowania optymalnego w rolnictwie, PWE, Warszawa 1986.
 11. Megiddo N., Linear Programming, [w:] Encyclopedia of Microcomputers, vol. 10, Marcel Dekker, Inc., New York 1992.
 12. Mitchell G.H., Badania operacyjne. Metody i przykłady, WNT, Warszawa 1977.
 13. Nowak E., Decyzyjne rachunki kosztów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992.
 14. Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Warszawa 1978.
 15. Stachak S., Ekonomika agrofirmy, PWN, Warszawa 1998.
 16. Trzaskalik T., Metody optymalizacyjne, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1997.
 17. Zegar J.S., Wybrane zagadnienia rachunku ekonomicznego w rolnictwie, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu