BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska-Gołasa Wioletta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Odległość gmin wiejskich województwa mazowieckiego od głównych ośrodków gospodarczych a ich poziom przedsiębiorczości
Distance of Rural Communites in Mazovian Voivodeship from the Main Economic Centres and their Level of Entrepreneurship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 56-64, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Gmina, Gospodarka
Entrepreneurship, District, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przybliżono pojęcie i istotę przedsiębiorczości w ujęciu teoretycznym. Natomiast w drugiej przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących wpływu odległości poszczególnych gmin od głównych ośrodków gospodarczych na poziom przedsiębiorczości w tych gminach. Badania empiryczne przeprowadzono we wszystkich gminach wiejskich województwa mazowieckiego (229), a za główne ośrodki gospodarcze przyjęto takie miasta, jak: Warszawa, Radom, Siedlce, Płock i Ostrołęka. Stwierdzono, iż gminy położone w bliższej odległości od stolicy charakteryzowały się wyższym poziomem przedsiębiorczości niż jednostki znajdujące się dalej od Warszawy(abstrakt oryginalny)

The first part of the article shows the concept and nature of entrepreneurship in theory while the second presents the results of empirical research on the effects of individual municipalities distance from the major economic centers on the level of entrepreneurship in these municipalities. Empirical studies were carried out in all rural municipalities in Mazovian Voivodeship (229), and the main economic centers include the following cities: Warsaw, Radom Siedlce, Płock and Ostrołęka. It was found that municipalities located closer to the capital were characterized by higher levels of entrepreneurship than the units that were further away from Warsaw.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J.D., Przedsiębiorczość w nowej roli, [w:] Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, red. B. Piasecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 2. Bieńkowska W., Formy wsparcia przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich województwa mazowieckiego, [w:] Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Krzyżanowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
 3. Bieńkowska W., The entrepreneurship development level in the rural Mazowieckie Voivodeship counties, SERiA, vol. XIV, no. 6, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa-Poznań-Białystok 2012.
 4. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość - praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 5. Dziechciarz J., Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 6. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990, s. 93.
 7. Narski Z., Ekonomia. Nauka o gospodarowaniu, Wydawnictwo Suspens, Toruń 2000.
 8. Parzonko A.J., Współczesne znaczenie przedsiębiorczości zespołowej w rolnictwie, [w:] Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Krzyżanowska. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
 9. Piecuch T., Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 10. Senczyszyn J., Rola przedsiębiorczości w kreowaniu małych i średnich firm, [w:] Doradztwo i komunikowanie w działalności przedsiębiorczej, red. Z.J. Przychodzeń, I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
 11. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktycznym, [w:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju, red. K. Krzyżanowska. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 12. Słownik języka polskiego, t. III, PWN, Warszawa 1988.
 13. Sobiecki R., Przedsiębiorca - przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość, [w:] Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, red. H. Godlewska-Majkowska, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.
 14. Stawasz D., Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 15. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu