BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karna Wioletta J. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Kompetencje menedżera publicznego a działania podejmowane w obszarze zasobów ludzkich w organizacji publicznej
Competence Public Manager and the Activities Undertaken in the Area of Human Resources Management in Public Organizations
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 169, s. 52-62, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : koncepcje, metody, techniki
Słowa kluczowe
Menedżer, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie kompetencjami, Rozwój kompetencji menedżerskich, Zarządzanie organizacją publiczną
Manager, Human Resources Management (HRM), Competence management, Manager competencies development, Management of public organization
Uwagi
summ.
Abstrakt
W polskiej literaturze przedmiotu niewiele jest prac poświęconych kompetencjom menedżerów publicznych, analizowanych na podstawie teorii i koncepcji zarządzania publicznego. Dodatkowe utrudnienie stanowi brak jednoznaczności co do rozumienia pojęcia menedżera organizacji publicznej. W związku z tym, celem opracowania jest próba poznania istoty pojęcia menedżera publicznego oraz posiadanych przez niego kompetencji, które wpływają na zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji publicznej. Materiał empiryczny zgromadzony został w trakcie udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Urząd gminny - sprawny i przyjazny" POKL.05.02.01-00- 102/10 zadanie 4, pt. "Opracowanie i wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędu na podstawie aktualnych opisów stanowisk" realizowanym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rot. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Uzupełnienie stanowiła analiza literaturowa w zakresie zarządzania publicznego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania opartego na kompetencjach. (fragment tekstu)

The paper is an attempt to present the essence of a concept of a public manager as well as his competence which influence human resources management in public organization. In light of the analysis it was possible to claim that in all activities related to human resources management , there are several powers used by the public manager. Some are accented only in specific areas (e.g., empathy), while in others - are universal (e.g., strategic thinking skills, continuous improvement). The issues, which also require to be emphasized, is the need of public awareness manager of continuous development and improvement of their competence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 2. Barlow J., Farnham D., Horton S., Ridley F.F.: Comparing Public Managers. W: New Public Mangers in Europe. Public Servants in Transition. Red. D. Farnham, S. Horton, J. Barlow, A. Hondeghem. Macmillan Business Ltd., London 1996.
 3. Czaputowicz J.: Implikacje integracji z Unią Europejską dla polskiej służby cywilnej. W: Rozwój kadr administracji publicznej. Red. B. Kudrycka. WSAP, Białystok 2001.
 4. Depre R., Hondeghem A., Bodiguel J.: Public Servants in Transition? W: New Public Mangers in Europe. Public Servants in Transition. Red. D. Farnham, S. Horton, J. Barlow, A. Hondeghem. Macmillan Business Ltd., London 1996.
 5. Drucker P.F.: Menedżer skuteczny. MT Biznes, Warszawa 2009.
 6. Dubois D.D., Rothwell W.J.: Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 7. Dziendziora J.: Rola oceniania pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji publicznej. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas" 2008, nr 1.
 8. Hławacz-Pajdowska E.: Menedżer służb publicznych - nowy zawód, nowe wymagania. W: Profesjonalizm w administracji publicznej. Red. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka. Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Białystok 2004.
 9. Katz R.L.: The Skills of an Effective Administrator. "Harvard Business Review" 1974, wrzesień-październik.
 10. Kożuch B.: Menedżer publiczny - istota pojęcia. "Współczesne Zarządzanie" 2004, nr 4.
 11. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2004.
 12. Oleksyn T.: Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 13. Oleksyn T.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008.
 14. Sidor-Rządkowska M.: Kompetencyjne systemy oceny pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami zarządzania zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer Polska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 15. Sypniewski Z.: Służba pracownicza u pracodawcy samorządowego. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
 16. Whiddett S., Hollyforde S.: Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu