BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolata Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Pozycja konkurencyjna obszarów wiejskich Polski Wschodniej z punktu widzenia ich wyposażenia w infrastrukturę gospodarczą
Competitive Position of East Poland Rural Areas from the Point of View of Economic Infrastructure Equipment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 100-108, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Infrastruktura gospodarcza, Obszary wiejskie, Konkurencyjność
Economic infrastructure, Rural areas, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Waga problemu, jakim jest stan wyposażenia obszarów wiejskich w podstawowe urządzenia infrastruktury gospodarczej, wynika przede wszystkim z tego, że niedostatecznie rozwinięta i źle funkcjonująca infrastruktura może stanowić jedną z podstawowych barier ich aktywizacji gospodarczej. Przedstawione w pracy wyniki badań pozwalają stwierdzić, że wśród pięciu województw Polski Wschodniej najlepszą pozycję konkurencyjną pod względem zagospodarowania infrastrukturalnego, nie tylko na tym obszarze, ale i w kraju, ma województwo podkarpackie. Województwo świętokrzyskie zajmuje miejsce wśród jednostek o średniej konkurencyjności, zaś pozostałe trzy województwa: lubelskie, podlaskie i warmińsko- mazurskie są jednymi z czterech najmniej konkurencyjnych w kraju.(abstrakt oryginalny)

Less-developed and poorly functioning infrastructure can be one of the main barriers to economic revival of rural areas. Therefore, the problem of equipment in the main unit of economic infrastructure is very important. The work results allow to conclude that Subcarpathian Voivodeship has the best competitive position in terms of infrastructure development, among the five voivodeships of Eastern Polish and in the country. Świętokrzyskie Voivodeship takes place among the units with an average competitiveness while the other three voivodeships: Lubelskie, Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie are ones of four voivodeships with the lowest competitiveness in the country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dolata M., Łuczka-Bakuła W., Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
  2. Królikowski Z., Stankiewicz B., Konkurencyjność województw w latach 1999-2009 - wybrane aspekty, [w:] Marketing terytorialny - konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, red. W. Deluga, J. Dyczkowska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.
  3. Nowak M., Rozwój obszarów wiejskich - istota i czynniki, [w:] Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, red. D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
  4. Ratajczak M., Znaczenie infrastruktury w procesach globalizacji i integracji regionalnej, [w:] Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Poznaniu, Poznań 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu