BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Folwarski Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych rady dyrektorów największych amerykańskich banków przed i po kryzysie finansowym
Remuneration of Executive Directors of Board of Directors of the Biggest American Banks Before and After the Financial Crisis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 121-131, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Bankowość
Remuneration, Banking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publikacja wynagrodzeń osób zarządzających bankami jest kwestią szeroko omawianą w Europie. W Stanach Zjednoczonych od wielu lat istnieje zapisany w regulacjach jeden system publikacji danych o wynagrodzeniach kluczowych osób zarządzających spółkami publicznymi. Przejrzystość wynagrodzeń pozwala na dokonywanie szerokich ocen poziomu, struktury wypłacanego wynagrodzenia oraz ich zasadności w danym roku kalendarzowym. W opracowaniu zauważono, iż kryzys pod względem wymiaru spadku wynagrodzenia całkowitego dyrektorów wykonawczych miał miejsce tylko w 2009 roku. W latach 2004- -2008 oraz 2010-2011 kluczowe osoby w największych amerykańskich bankach były bardzo dobrze wynagradzane. Próbując powiązać słuszność wysokości wynagrodzenia z wynikiem finansowym oraz średnim poziomem rentowości aktywów wskazano, iż tylko kilka banków wykazuje stosunkowo wysoką korelację między tymi zmiennymi(abstrakt oryginalny)

The publication of the remuneration of banks managers is a widely discussed subject in Europe. In the United States there has been a single system of publishing the data on the remuneration of key managers of public companies for many years. Transparency of remuneration allows to make broad assessments of the level and structure of remuneration, as well as their validity in a calendar year. The author of the article noticed that considering the crisis in terms of the dimension of decline in the total remuneration of executive directors, it took place only in 2009. In 2004-2008 and 2010-2011 key people in the largest U.S. banks were very well rewarded. Trying to link the validity of the remuneration with the financial result and the average level of profitability of assets it has been shown that only a few banks has a relatively high correlation between the two variables.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 2. Code of Federal Regulations, April 1, 2003, Sec. 229.402 (Item 402), Executive compensation.
 3. Manus T., Graham M., Creating a Total Rewards Strategy, America Management Association, New York 2003.
 4. Milkovich G., Newman J., Compensation, Homewood, IL, BPI, Irwin, Boston 1990.
 5. O'Neal S., The phenomenon of total rewards, "ACA Journal" 1998, no. 7,
 6. Pfeffer J., The Human Equation: Building profits by putting people first, "Harvard Business School Press", Boston 1998.
 7. Report of the Committee on The Financial Aspects of Corporate Governance, 1 grudzień 1992 - Cadbury Report.
 8. Raporty roczne amerykańskich banków za lata 2004-2012.
 9. Tomkiewicz J., Zmieniająca się struktura dochodów jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2012.
 10. The WorldatWork Handbook of Compensation, Benefits & Total Rewards, John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
 11. The WorldatWork, Total Rewards: From strategy to implementation, WorldatWork, Scottsdale, AZ, 2000.
 12. Thompson P., Total Reward, Chartered Institute of Personnel and Development, London 2002.
 13. Urbanek P., Kryzys finansowy, a polityka wynagradzania menedżerów, Konferencja CG 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu