BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gospodarowicz Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Sektor mikroprzedsiębiorstw w Polsce i jego wsparcie ze środków UE w latach 2007-2011
Microenterprises in Poland and their Support from EU Funds in the Years 2007-2011
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 152-164, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Podmioty gospodarcze, Obszary wiejskie
Micro-enterprise, Business entity, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mikroprzedsiębiorstwa stanowią ponad 95% łącznej populacji podmiotów gospodarczych w Polsce, zatrudniają ponad 1/3 wszystkich pracujących, lecz ich charakterystyki ekonomiczne (w szczególności poziom przychodów, nakładów inwestycyjnych i wypracowywana wartość dodana) wskazują na ich istotne niekorzyści konkurencyjne, związane przede wszystkim z ograniczonym dostępem do kapitału i know-how. Ze względu na pozytywny wpływ obecności mikrofirm na rozwój gospodarczy i poziom zatrudnienia wsparcie dla sektora jest jednym z priorytetów UE. Celem opracowania jest analiza rozwoju mikroprzedsiębiorczości w Polsce w latach 2007-2011, identyfikacja programów wspierania mikrofirm ze środków UE w obecnym okresie programowania oraz ilościowe podsumowanie efektów wsparcia.(abstrakt oryginalny)

Microenterprises account for over 95% of the total population of businesses in Poland, employing over 1/3 of all workers, but their economic characteristics (revenues, capital expenditures and added value) indicate their significant competitive disadvantages, mainly related to the limited access to capital and know-how. Due to the positive impact of the microenterprises on economic development and employment, support for the sector is one of the priorities of the EU. The aim of this paper is the analysis of the development of microenterprises in Poland in the years 2007-2011 and quantitative summary of the effects of EU support.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Końcowy raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Warszawa, lipiec 2010.
  2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, Warszawa 2008.
  3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Warszawa 2010.
  4. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2009-2010, Warszawa 2011.
  5. Wilimowska Z., Urbańska K., Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na rynku polskim, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Skrypt nr 16, Nysa 2009.
  6. Zawadzka D., Strzelecka A., Siluta-Szafraniec E., Finansowe instrumenty rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, vol. 46, 2012/1.
  7. Zawalińska K. Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu