BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dytczak Mirosław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Generowanie struktur harmonogramu z jednoczesnym rozwiązywaniem zadań poziomu dolnego różnymi metodami
Generation of Project Schedule Structure along with Solving Low Level Optimisation Problems Using Different Methods
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 2(34), s. 115-129, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych
Słowa kluczowe
Projekt technologiczny, Inwestycje budowlane, Programowanie liniowe, Metoda Monte Carlo, Algorytmy, Harmonogram
Technological project, Construction investments, Linear programming, Monte Carlo method, Algorithms, Schedule
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule rozważono zagadnienie identyfikacji najbardziej korzystnego uporządkowania operacji technologicznych przedsięwzięcia budowlanego. Problem jest trudny do rozwiązania z uwagi na zwykle bardzo dużą liczbę dopuszczalnych uporządkowań operacji. Przedstawiono też wielokryterialny model wykorzystujący wybrane dopuszczalne uporządkowania operacji przedsięwzięcia pozwalający na rozwiązanie tego zagadnienia. Do identyfikacji optymalnego z uwagi na czas i koszt realizacji przedsięwzięcia uporządkowania operacji wykorzystuje się dwuetapowe podejście. W pierwszym etapie są generowane dopuszczalne uporządkowania technologicznych operacji przedsięwzięcia przy wykorzystaniu symulacji Monte Carlo oraz algorytmów ewolucyjnych. Drugi etap służy przydzieleniu odpowiednich sposobów wykonania poszczególnym operacjom. Uwzględnia się przy tym ograniczoną dostępność zasobów odnawialnych w postaci zestawów środków technicznych niezbędnych do wykonania operacji poszczególnymi sposobami. Do optymalizacji wykorzystuje się programowanie liniowe (podejście MC-PL) oraz losowe przydziały sposobów wykonania operacji (podejście MC-MC). Zastosowane metody optymalizacji uzupełniają się, ponieważ pierwsza okazuje się bardziej skuteczna w przypadku przedsięwzięć o mniejszych, druga zaś - o większych rozmiarach. (abstrakt oryginalny)

The problem of identification of the most beneficial order of technological operations of a complex construction project is dealt with in the paper. The problem is hard to solve because of a large number of feasible orders. A special approach is proposed to effectively solve the matter in question. The approach applies multi-criteria optimisation to project realisation based on selected feasible orders of operations. The paper proposes a two-step approach to determine the best, in terms of project execution time and cost, schedule of the project. Simulation is utilised in the first stage to determine feasible orders of project operations. Monte Carlo simulations and evolutionary algorithms are applied for generating of the operation orders. The second stage is devoted to identification of the best ways to perform different technological project operations, taking into account limited availability of required renewable resources - sets of technical measures. Different methods are applied with this regard. The MC-LP and MC-AE methods concern linear programming to allocate execution modes to operations, while MC-MC applies a random assignment with this regard. Utilised optimisation methods are complementary as they allow to identify optimal assignments of execution modes to project operations for both less and more complex construction projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dytczak M., Ginda G., Nadmiarowy graf technologiczny w budownictwie, w: Theoretical Foundations of Engineering. Polish-Ukrainian Transactions, red. W. Szcześniak, vol. 19, Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Prydneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, OWPW, Warsaw 2011, s. 365-372.
  2. Dytczak M., Ginda G., Simulation-based identification of the best construction project schedule, w: Theoretical Foundations of Engineering. Polish Ukrainian Transactions, red. W. Szcześniak, vol. 20, Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Prydneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, OWPW, Warsaw 2012, s. 387-394.
  3. Dytczak M., Ginda G., Szklennik N., Wojtkiewicz T., Weather influence-Aware Robust Construction Project Structure, "11th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2013", "Procedia Engineering" 2013.
  4. Dytczak M., Ginda G., Wojtkiewicz T., Wieloetapowa identyfikacja najlepszych wariantów wykonania przedsięwzięcia budowlanego, w: Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, red. S. Forlicz, CeDeWu.pl, Warszawa 2012, s. 83-101.
  5. Dytczak M., Wojtkiewicz T., Wielokryterialna metoda oceny harmonogramu, Archiwum Instytut Inżynierii Lądowej" 2012, vol. 13, s. 85-98.
  6. Ginda G., Metoda Monte Carlo i algorytmy ewolucyjne w harmonogramowaniu w budownictwie, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej" 2012, vol. 13, s. 131-136.
  7. Pawlak M., Algorytmy ewolucyjne jako narzędzie planowania produkcji, WN PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu