BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzdek Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2012
The Importance of Business Environment for Small and Medium-sized Enterprises in 2007-2012
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 176-189, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Otoczenie biznesu, Przedsiębiorczość, Kryzys gospodarczy
Business environment, Entrepreneurship, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys gospodarczy pogorszył warunki prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw, szczególnie tych mniejszych. Rządy większości krajów zintensyfikowały działania mające na celu poprawę tych warunków, m.in. z pomocą instytucji wspierających tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. Wśród nich dynamicznie rozwijają się inkubatory przedsiębiorczości, będące swoistym zabezpieczeniem przed konsekwencjami światowego kryzysu. Celem opracowania jest identyfikacja oraz ocena działalności instytucji otoczenia biznesu na rzecz MŚP w fazie spowolnienia gospodarczego w Polsce oraz krótka prezentacja krakowskiego inkubatora przedsiębiorczości.(abstrakt oryginalny)

The economic crisis has worsened the conditions of establishment of enterprises, especially the smaller ones. The governments of most countries have intensified efforts to improve these conditions, including the help of institutions that support the creation and development of enterprises. Among them there are dynamically developing business incubators, which are a kind of protection against the consequences of the global crisis. The aim of the study is to identify and assess the activities of business environment for SMEs during the economic slowdown in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aernoudt R., Incubators: Tool for entrepreneurship?, "Small Business Economy" 2004, vol. 23.
 2. Best Practice in Business Incubation, United Nations. Economic Commission for Europe, UN, 2000.
 3. Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu. Badanie własne, PARP, Warszawa 2004.
 4. Drucker P.F., Zarządzanie instytucją pozarządową. Teoria i praktyka, Warszawa 1995.
 5. Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców - Raport końcowy (wersja ostateczna), PAG Uniconsult i Laboratorium Badań Społecznych, Warszawa 17.09.2012.
 6. Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006.
 7. http://www.fpgrk.krakow.pl.
 8. http://www.stat.gov.pl.
 9. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12449_PLK_HTML.htm.
 10. Jerschina J., Lalik-Budzewska D., Beźnic Sz., Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, Kraków 2009.
 11. Lockett A., Vohora A., Wright M., Universities as incubators without walls, "Entrepreneurship and Innovation", listopad 2002.
 12. Marszałek A., Inkubatory przedsiębiorczości jako katalizatory wzrostu w regionie, E.Mentor, dwumiesięcznik internetowy SGH, Warszawa 2009, nr 4 (31).
 13. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.
 14. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2010.
 15. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 16. Polska 2012. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 17. Produkt krajowy brutto. Wstępny szacunek, GUS, Departament Rachunków Narodowych, 2013, http:// www.stat.gov.pl (dostęp: 10.02.2013).
 18. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2011.
 19. Sijde P., Special Issue: Developing Strategies for Effective Entrepreneurial Incubators, "Entrepreneurship and Innovation", listopad 2002.
 20. The Impact of the Global Crisis on SME and Entrepreneurship Financing and Policy Responses, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, OECD 2009.
 21. Wach K., Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 22. Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu