BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadryjańska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Umacnianie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie sektora rolno-spożywczego
Strengthening the Competitive Advantage of Companies on the Example of the Agri-food Sector
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 190-200, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Przedsiębiorstwo, Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze
Competitiveness, Enterprises, Competitive advantage, Agri-food company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono elementy składające się na konkurencyjność przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Scharakteryzowano poszczególne kategorie potencjału konkurencyjnego, biorąc jako punkt wyjściowy podział na potencjał materialny i niematerialny. Opisano instrumenty konkurencyjności pozwalające osiągnąć przewagę konkurencyjną w branży agrobiznesu i utrzymać pozycję konkurencyjną mierzoną udziałem w rynku lub sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Pokazane zostały sposoby umacniania przewagi konkurencyjnej wśród producentów żywności, do których w pierwszym rzędzie należy zaliczyć kształtowanie jakości i bezpieczeństwa produktów, wdrażanie działań prośrodowiskowych, a także dostosowanie oferty produktowej do ciągle rosnących wymagań konsumentów.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the elements of the competitiveness of the agri-food business. It characterizes different categories of competitive potential. First in the article there is a division on material and immaterial potential. Then it describes instruments which help to achieve the competitive advantage in agribusiness industry and maintain the competitive position of the measured market share or financial situation of a company. The paper shows the ways to strengthen the competitive advantage of food producers. These include first and foremost the formation of quality and safety of products, as well as the adjustment of proenvironmental actions and product range to ever increasing demands of consumers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. J. Stankiewicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 2. Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 3. Grębowiec M., Przewaga konkurencyjna i czynniki ją warunkujące w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, z. 3, Warszawa- -Poznań-Lublin 2008.
 4. Hadryjańska B., Pro-ecological activities of dairy firms in Wielkopolska as a factor of their competitive position, "Journal of Agribusiness and Rural Development" no. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008.
 5. Hadryjańska B., Górna J., System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 oraz system HACCP w przedsiębiorstwach mleczarskich na terenie Wielkopolski, "Przegląd Mleczarski" nr 4, Warszawa 2008.
 6. Haffer M., Instrumenty konkurowania, [w:] Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, ZOMAR, Toruń 1999.
 7. Mantura W., Znaczenie i ogólne zagadnienia konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, red. S. Lachiewicz, M. Matejuk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 8. Marczak M., Jakość dóbr jako instrument konkurowania, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa 2001.
 9. Pierścionek Z., Klasyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej, [w:] Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, red. K. Poznańska, A. Sosnowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 10. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999.
 11. Skawińska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, PWN, Warszawa 2002.
 12. Sobczyk G., Produkt jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przetwórczych w agrobiznesie, [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, red. D. Niezgoda, Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2003.
 13. Staszczak D.E., Dywersyfikacja i koncentracja jako konkurencyjne strategie produktu, [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, red. D. Niezgoda, Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2003.
 14. Teneta-Skwiercz D., CSR - nowe spojrzenie na źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, red. S. Lachiewicz, M. Matejuk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 15. Witczak J., Determinanty jakości ekologicznej produktu na przykładzie żywności, "Problemy Ekologii" 2005, nr 3.
 16. Wysocki J., Przewaga konkurencyjna a sukces rynkowy przedsiębiorstwa, [w:] Konkurencyjność - Marketing - Informacja, SGH, Warszawa 2002.
 17. Wysocki J., Konfiguracja zasobów i kompetencji a przewaga konkurencyjna, [w:] Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu