BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk Sławomira (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Instrumenty ekonomiczne zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym
Economic Instruments of Space Management on the Local Level
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 201-211, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Budżet gminy
Spatial development, District budget
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecny system zarządzania przestrzenią nakłada na samorząd gminy nie tylko obowiązek przygotowywania opracowań planistycznych, ale również określanie skutków finansowych przyjętych dokumentów. W artykule zaprezentowano ekonomiczne instrumenty zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym i przedstawiono ich klasyfikację.(abstrakt oryginalny)

The current system of space management requires not only the obligation to prepare planning studies, but also the determination of the financial consequences of the adopted documents. The article refers to the economic management instruments at the local level and presents their classification.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajerowski T., Cymerman R., Kryszk H., Kuryj J., Reniger-Biłozor M., Wiśniewski R., Zwirowicz K., Źróbek R., Źróbek S., Doskonalenie procesów gospodarowania i zarządzania przestrzenią z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych, Seria Przegląd Osiągnięć Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego w Olsztynie, nr 3, Olsztyn 2008.
 2. Bajerowski T. (red.), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003.
 3. Battis U., Krautzberger M., Löhr R.-P., Baugesetzbuch. Kommentar, C.H. Beck, München 2007.
 4. Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html? p_name=indeks.
 5. Cahn A., Clemence M., The Whitehall entrepreneur. Oxymoron or hidden army?, Institute for Government InsideOUT Series, 2011.
 6. Capellin R., Il ruolo della distanza istituzionalen el processo di integrazione internazionale: l'approcciodei network, [w:] A. QuadrioCurzio (a cura di) La globalizzazione e irapporti Nord-Est-Sud, Bologna 2004.
 7. Cullingworth B., Nadin V., Town and country planning in the UK, 14th ed., Routledge, Abingdon 2006.
 8. Cymerman R., Bajerowski T., Kryszk H., Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2010.
 9. Cymerman R. (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty sporządzania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2010.
 10. Czochoński M., Dziubińska J., Wpływ opłat adiacenckich związanych z podziałem nieruchomości na budżet gminy na przykładzie Łodzi, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, z. 2, 2008.
 11. Gaczek W.M., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, BRANTA, Bydgoszcz, Poznań 2003.
 12. Hajduk S., Istota zarządzania rozwojem przestrzennym gminy, "Problemy Ekologii" 2008, nr 4.
 13. Informacja o wynikach kontroli ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej w latach 2004-2006 (I półrocze), NIK, Olsztyn 2007.
 14. Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Urbanista, Gdańsk 2010.
 15. Małuj J., Społeczne aspekty zarządzania przestrzenią, www.gpzoom.com.pl/publikacje.
 16. Noworól A., "Smart governance" a zarządzanie rozwojem w mieście przyszłości, "Czasopismo Techniczne" 2012, nr 1.
 17. Olbrysz A., Koziński J., Raport o finansowych efektach polskiego systemu gospodarowania przestrzenią, http://www.czp.org.pl/biblioteka-wiedzy.
 18. Śleszyński P. (red.), Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2012.
 19. Ślusarz G., Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego - specyfika, potrzeby i wyzwania, "Problemy Zarządzania" 2006, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu