BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hamulczuk Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Asymetria w transmisji cen w łańcuchu żywnościowym. Przykład cen drobiu w Polsce
Asymmetric Price Transmission Along the Food Chain. Example of Poultry Prices in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 212-223, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Kointegracja
Cointegration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań zmian cen w łańcuchu żywnościowym. Nacisk został położony na teoretyczne uwarunkowania asymetrii w pionowej transmisji cen oraz na empiryczną weryfikację asymetrii. W badaniach empirycznych wykorzystano procedurę testowania asymetrii na postawie modeli TAR i M-TAR zaproponowaną przez Endersa i Siklosa. Wyniki badań nie potwierdziły istnienia asymetrycznych reakcji cenowych na rynku drobiu w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research is an analysis of the factors determining price formation in the agri-food chains. The article presents the theoretical backgrounds of the asymmetric vertical price transmission as well as empirical tests for asymmetry. In the empirical studies Enders and Siklos procedure based on TAR and M-TAR methodological framework was applied. The conducted research did not prove asymmetric pricing behavior on the Polish poultry market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdulai A., Using threshold cointegration to estimate asymmetric price transmission in the Swiss pork market, "Applied Economics" 2002, vol. 34.
 2. Azzam A.M., Asymmetry and rigidity in farm-retail price transmission, "American Journal of Agricultural Economics" 1999, vol. 81.
 3. Balke N.S., Fomby T.B., Threshold cointegration, "International Economic Review" 1997, vol. 38.
 4. Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 5. Enders W., Siklos P.L., Cointegration and threshold adjustment, "Journal of Business & Economic Statistics" 2001, vol. 19.
 6. Enders W., Granger C.W.J., Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates, "Journal of Business & Economic Statistics" 1998, vol. 16.
 7. Engle R.F., Granger C.W.J., Cointegration and error correction. Representation, estimation and testing, "Econometrica" 1987, vol. 55.
 8. Figiel S., Cenowa efektywność rynku towarowego na przykładzie zbóż w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 9. Figiel S., Rembisz W., Przesłanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym - ujęcie analityczne i empiryczne. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IREIGŻ-PIB, Raport PW nr 169, Warszawa 2009.
 10. Gardner B.L., The farm-retail price spread in a competitive food industry, "American Journal of Agricultural Economics" 1975, vol. 19.
 11. Goodwin B.K., Harper D.C., Price transmission, threshold behaviour and asymmetric adjustment in the U.S. pork sector, "Journal of Agricultural & Applied Economics" 2000, vol. 32.
 12. Kinnucan H.W., Forker O.D., Asymmetry in farm-retail price transmission for major dairy products, "American Journal of Agricultural Economics" 1987, vol. 69.
 13. McCorriston S., Morgan C.W. Rayner A.J., Price transmission: The interaction between market power and returns to scale, "European Review of Agricultural Economics" 2001, vol. 28(2).
 14. Meyer J., von Cramon-Taubadel S., Asymmetric price transmission: A survey, "Journal of Agricultural Economics" 2004, vol. 55, Issue 3.
 15. Osińska M., Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.
 16. Rembeza J., Transmisja cen w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uczelnianie PK, Koszalin 2010.
 17. Rembisz W., Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 18. Seremak-Bulge J., Zmiany cen i marż cenowych na poszczególnych poziomach podstawowych rynków żywnościowych, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012, nr 100.
 19. Tomek W.G., Robinson K.L., Kreowanie cen artykułów rolnych, PWN, Warszawa 2001.
 20. von Cramon-Taubadel S., Meyer J., Asymmetric price transmission: Fact or artefact?, University Göttingen, Institut for Agricultural Economy, 2000 Working Paper.
 21. Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009.
 22. X-12-ARIMA Reference Manual, version 0.3, US. Bureau of the Census, 2011, http://www.census.gov/ ts/x12a/v03/x12adocV03.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu