BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karmowska Grażyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zróżnicowanie rozwoju powiatów województwa zachodniopomorskiego
Differences in the Development of Poviats of West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 233-246, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Konwergencja regionalna, Diagnostyka ekonomiczna
Regional development, Regional convergence, Economic diagnostics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny ekonomiczno-społecznego potencjału jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatów. Na podstawie badanych zmiennych stwierdzono brak konwergencji warunkowej między powiatami województwa zachodniopomorskiego. Zróżnicowanie polskich regionów charakteryzuje się znaczna trwałością, gdyż poszczególne ich cechy społeczno-gospodarcze wzajemnie się wzmacniają. Wybór możliwych kierunków rozwoju zależy ściśle od aktualnej władzy powiatów i regionów. Znajomość potencjałów jest ważna nie tylko dla samych powiatów, ale także dla wszystkich instytucji współpracujących.(abstrakt oryginalny)

This paper attempts to assess the economic and social potential of local government units at the second level of Polish administrative division called poviat. On the basis of the variables tested, no conditional convergence was found between the poviats of the West Pomeranian Voivodeship. Diversification of Polish regions is characterized by high persistence as each of their socio-economic characteristics reinforces the other ones. The range of possible directions of development depends strictly on the present authorities of poviats and regions. Being aware of the potential is important not only for poviats themselves but also for all cooperating institutions(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  2. Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1999.
  3. Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa 2010.
  4. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
  5. Malaga K., Kliber P., Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
  6. Opałło M., Mierniki rozwoju regionów, PWE Warszawa 1972.
  7. Obrębalski M., Mierniki rozwoju regionalnego, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  8. Secomski K., Mierniki rozwoju regionów, "Gospodarka i Administracja Terenowa" 1970, nr 1.
  9. Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, red. K. Kukuła, PWN, Warszawa 2010.
  10. Tondl G., Convergence after Divergence? Regional Growth in Europe, Springer, Wien, New York 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu