BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiała Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Stępiński Bartosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Analiza zróżnicowania przestrzennego absorpcji funduszy Unii Europejskiej przez samorządy terytorialne w Polsce
Spatial Differences in the Absorption of EU Funds by the Regional and Local Governments in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 247-256, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Geografia, Fundusze unijne, Zróżnicowanie przestrzenne
Local government, Geography, EU funds, Spatial differentiation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poddano analizie zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004- -2012 oraz podjęto próbę określenia poziomu dostępności środków unijnych. W ramach postępowania badawczego zastosowano model potencjału geograficznego, który umożliwiał uwzględnienie przestrzennego oddziaływania inwestycji realizowanych z funduszy europejskich. Na podstawie wykreślonych map potencjału stwierdzono, że dostępność funduszy UE była zdecydowanie wyższa w Polsce Wschodniej w stosunku do centralnych i zachodnich części kraju. Ponadto zauważono charakterystyczną konfigurację izolinii określających dostępność funduszy europejskich wokół największych miast.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is (1) to analyze spatial differences in the absorption of EU funds by the regional and local governments in Poland between 2004 and 2012 and (2) to determine the level of accessibility to the cohesion policy financial means allocated for these beneficiaries. Within the framework of the research the geographic potential model was used which allowed taking into account the spatial impact of investments co-financed by EU funds. As a result of analysis it was found that relative accessibility to EU funds was significantly higher in eastern Poland in relation to the central and western regions. There were also noticed differences in accessibility among surrounding areas of major Polish cities.()
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki Z., Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, Studia KPZK PAN, nr 14, PWN, Warszawa 1966.
 2. Chojnicki Z., Czyż T., Struktura przestrzenna nauki w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1997.
 3. Chojnicki Z., Czyż T., Ratajczak W., Model potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011.
 4. Coffey W., Income relationships in Boston and Toronto: A tale for two countries?, "Canadian Geographer" 1978, 2(22).
 5. Czyż T., Application of the population potential model in the structural regionalisation of Poland, "Geographia Polonica" 1995, 66, 1.
 6. Czyż T., Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, 2-3.
 7. Guzik R., Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, IGiGP UJ, Kraków 2003.
 8. Heller J., Szczepaniak A.J., Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii Europejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, 2.
 9. Joseph A.E., Phillips D.R., Accessibility and Utilization. Geographical Perspectives on Health Care Delivery, Harper & Row Ltd, London 1984.
 10. Keeble D., Owens P.L., Thompson Ch., Regional accessibility and economic potential in the European community, "Regional Studies" 1982, 16(6).
 11. Matykowski R., Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców, PWN, Warszawa 1990.
 12. Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego, ECORYS POLSKA, Warszawa 2011.
 13. Parysek J.J., Wojtasiewicz L., Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia PAN, KPZK, Warszawa 1979.
 14. Pooler J., Measuring geographical accessibility: A review of current approaches and problems in the use of population potentials, "Geoforum" 1987, 3(18).
 15. Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Programów Regionalnych, Warszawa 2007.
 16. Smętkowski M., Wpływ polityki spójności na dyfuzję procesów rozwojowych w otoczeniu dużych polskich miast, "Studia Regionalne i Lokalne" 2011, wydanie specjalne.
 17. Stewart J.Q., Warntz W., Phisics of population distribution, "Journal of Regional Science" 1958, 1, 1.
 18. Suchecki B. (red.), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 19. Swianiewicz P., Środki unijne w samorządach - kto korzysta najwięcej? "Samorząd Terytorialny" 2012, 5.
 20. Vickerman R., Spiekermann K., Wegener M., Accessibility and economic development in Europe, "Regional Studies" 1999, 33, 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu