BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygierewicz Anna (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Umiejętności językowe gimnazjalistów
The Language Skills of Lower Secondary School Pupils
Źródło
Analizy BAS, 2014, nr 7 (111), 6 s.
Słowa kluczowe
Nauczanie języków obcych, System edukacji, Edukacja młodzieży
Foreign language teaching, Educational system, Youth education
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest ogólna prezentacja wyników badania umiejętności językowych uczniów szkół średnich pierwszego stopnia przeprowadzonego w 14 państwach europejskich, w tym w Polsce. W Polsce badaniu poddanych zostało ok. 1700 uczniów gimnazjów w zakresie znajomości języka angielskiego, jako pierwszego języka obcego i ok. 1500 uczniów gimnazjów w zakresie znajomości języka niemieckiego, jako drugiego języka obcego. Wyniki badania nie są optymistyczne. Zaledwie jedna czwarta badanych uczniów osiągnęła poziom samodzielności w posługiwaniu się językiem angielskim (poziom B1 i B2), a w zakresie znajomości języka niemieckiego zaledwie 7%. Ponad połowa badanych uczniów osiągnęła poziom podstawowy (A1) lub niższy w zakresie znajomości języka angielskiego. (abstrakt oryginalny)

This article reports on the language skills of the lower secondary school pupils based on the survey conducted in 14 European countries, including Poland. In Poland, the research among 1700 pupils was carried out in order to evaluate their knowledge of English language as the first foreign language, as well as among 1500 pupils regarding their knowledge of German as the second one. The results are not optimistic: only one fourth of pupils reached the level of independency (B1 and B2) in English and just 7% in German. More than a half of pupils reached only the level of A1 or even lower in English. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC, Instytut Badań Edukacyjnych, http://eduentuzjasci.pl/pl/publikacje-ee-lista/165-raport/raport-z-badania/europejskie-badanie-kompetencji-jezykowych-eslc/854-europejskie-badanie-kompetencji-jezykowych-eslc.html.
 2. http://ec.europa.eu/languages/eslc.
 3. Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC, www.ibe.edu.pl.
 4. First European Survey on Language Competences. Executive Summary, https://crell.jrc.ec.europa.eu/?q=article/eslc-database.
 5. http://eduentuzjasci.pl/pl/wydarzenia/855-polscy-gimnazjalisci-slabiej-znaja-jezyki-obce-niz-ich-rowiesnicy-z-europy.html.
 6. First European Survey on Language Competences. Final Report, European Commission, http://ec.europa.eu/languages/policy/strategicframework/documents/language-survey-final-report_en.pdf.
 7. Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie. 2012, http://www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/KDFL2012_PL.pdf.
 8. I. Janowska, Motywacyjna rola zadań w nauczaniu i uczeniu się języka obcego, "Języki obce" 2013, nr 3, http://www.jows.pl.
 9. M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 142.
 10. Znajomość języków obcych wśród 15-latków, Instytut Badań Edukacyjnych, "Biblioteka Entuzjastow Edukacji. Broszura Informacyjna" 2013, nr 06.
 11. Two-thirds of working age adults in the EU-28 in 2011 state they know a foreign language English studied as a foreign language by 94% of upper secondary pupils, Eurostat, "News Release" 2013, nr 138.
 12. Polityka językowa w Europie. Raport analityczny, http://eduentuzjasci.pl/pl/publikacje-ee-lista/149-raport/raport-analityczny/794-polityka-jezykowa-w-europie-raport-analityczny.html.
 13. Przedsiębiorstwa osiągają lepsze wyniki dzięki znajomości języków, http://bookshop.europa.eu.
 14. http://www.ibe.edu.pl/pl/media-prasa/aktualnosci-prasowe/232-naukowcy-warto-wprowadzic-napisy-zamiast-lektora-w-telewizji-publicznej.
 15. Study on the use of subtitling. The potential of subtitling to encourage foreign language learning and improve the mastery of foreign languages (EACEA/2009/01), http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_on_the_use_of_subtitling/rapport_finalen.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu