BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszycz Ewa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Dochody typowych gospodarstw mlecznych w UE w 2011 roku
Income of Typical Dairy Farms in the European Union in 2011
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 270-279, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Dochody, Hodowla zwierząt, Dopłaty dla rolnictwa, Zarządzanie
Income, Animal husbandry, Payments for agricultural, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badanie przeprowadzono w grupie typowych gospodarstw mlecznych w UE, wykorzystując dane z 2011 roku. Z badań wynika, że zdecydowana większość gospodarstw osiągnęła dodatni wynik netto z chowu bydła mlecznego. Połowa analizowanych gospodarstw pokrywała pełne koszty chowu bydła mlecznego, korzystając z dopłat niezwiązanych z tą produkcją. Wyniki wskazują, że spośród 28 badanych gospodarstw tylko 5 było w stanie pokryć pełne koszty chowu bydła mlecznego bez wsparcia dopłat niezwiązanych z produkcją oraz w gospodarstwach tych osiągnięto zysk z produkcji mleka(abstrakt oryginalny)

The research was conducted on a group of typical dairy farms in the European Union, using data from 2011. It shows that the majority of farms achieved a positive net income from dairy cattle breeding. Half of the analyzed farms covered the full costs of dairy production using extra payments which were not connected with this production. The results show that out of 28 surveyed farms only 5 were able to cover the full cost of dairy farming without the support of extra payments and the farm made profit from the milk production.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Deblitz C., Hemme T., Isermeyer T., Plesmann F., A global project for comparative farm analysis, The International Farm Comparison Network IFCN, International Farm Management Association in its series 15th Congress, Campinas SP, Brazil, August 14-19, 2005.
  2. Goraj L., Mańko S., Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 3, IERiGŻ, Warszawa 2012.
  3. Hemme T. (ed.), IFCN Dairy Report 2012, International Farm Comparison Network, IFCN Dairy Research Center, Kiel 2012.
  4. Kowalczyk S., Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego, "Problemy Rolnictwa Światowego" Zeszyty Naukowe SGGW, t. 12 (XXVII), z. 1, 2012.
  5. Sass R., Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 93, z. 2, 2007.
  6. Wójcik A., Koszty i dochodowość produkcji mleka w europejskich gospodarstwach utrzymujących do 50 krów, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 99, z. 1, 2012.
  7. Ziętara W., Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 99, z. 1, 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu