BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Sylwester (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Efektywność zakładów ubezpieczeń na życie w Polsce w latach 2002-2011. Czy wielkość i własność zagraniczna zakładów mają znaczenie?
Efficiency of life Insurance Companies in Poland in the Years 2002-2011. Do Size and Foreign Ownership Matter?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 280-291, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia na życie, Efektywność, Inwestycje zagraniczne
Life insurance, Effectiveness, Foreign investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje oszacowania efektywności kosztowej i efektu skali w sektorze ubezpieczeń działu I w Polsce w latach 2002-2011. Efektywność kosztowa była wysoka i wynosiła średnio ok. 80%, porównywalnie z wynikami w krajach UE. Efektywność miała tendencję malejącą, co wynikało ze wzrastających kosztów akwizycji i stopnia wykorzystania skali działania. Zakłady o większościowym kapitale zagranicznym osiągnęły wyższą efektywność m.in. dzięki przewadze technologicznej i jakości zarządzania. Mniejsze zakłady były bardziej efektywne od większych konkurentów, a przewaga może wynikać z lepszego zarządzania i elastycznego dostosowania kosztów do aktualnego poziomu sprzedaży. W swej działalności sektor zwiększał stopień wykorzystania efektu skali, dochodząc w 2011 r. do poziomu 98%. Efekt skali był bardziej wykorzystywany przez duże zakłady.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of estimation of cost efficiency and economy of scale in the life insurance sector in Poland in the years 2002-2011. The average efficiency was high and equaled about 80%, which could be compared to the levels in the EU countries. Efficiency was in a downward trend, due to the increasing acquisition costs and economy of scale. Companies with the majority of foreign capital reached higher efficiency, which means that investments of foreign insurers improved the level of technology and quality of management throughout the Polish sector. Smaller plants were more efficient than their larger competitors due to their better management and flexibility. Life insurance sector increased its activities in the utilization of economies of scale and in 2011 reached the level of 98%. Economy of scale was more used by large companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bikker J., van Leuvestejin M., Competition and efficiency in the Dutch life insurance industry, "Applied Economics" 2008, vol. 40.
 2. Cummins J., Rubio-Misas M., Deregulation, consolidation, and efficiency: Evidence from the Spanish insurance industry, "Journal of Money, Credit, and Banking" 2006, vol. 38, issue 2.
 3. Cummins J., Tennyson S., Weiss M., Consolidation and efficiency in the US life insurance industry, "Journal of Banking and Finance" 1999, vol. 23, issue 2-4.
 4. Cummins J., Weiss M., Measuring cost efficiency in the property-liability insurance industry, "Journal of Banking and Finance" 1993, vol. 17, issue 2-3.
 5. Cummins J., Weiss M., Zi H., Organizational form and efficiency: The coexistence of stock and mutual property-liability insurers, "Management Science" 1999, vol. 45, issue 9.
 6. Cummins J., Zi H., Comparison of frontier efficiency methods: An application to the US life insurance industry, "Journal of Productivity Analysis" 1998, vol. 10, issue 2.
 7. Diacon S., Starkey K., O'Brien C., Size and efficiency in European long-term insurance companies: An international comparison, "Geneva Papers on Risk and Insurance" 2002, vol. 27, issue 3.
 8. Donni O., Fecher F., Efficiency and productivity of the insurance industry in the OECD countries, "Geneva Papers on Risk and Insurance" 1997, vol. 22, issue 84.
 9. Eling M., Luhnen M., Frontier efficiency methodologies to measure performance in the insurance industry: Overview, systematization, and recent developments, "The Geneva Papers: Issues and Practices" 2010, vol. 35.
 10. Ennsfellner K., Lewis D., Anderson R., Production efficiency in the Austrian insurance industry: A Bayesian examination, "Journal of Risk and Insurance" 2004, vol. 71, issue 1.
 11. Erhemjamts O., Leverty J., The demise of the mutual organizational form: an investigation of the life insurance industry, "Journal of Money, Credit and Banking" 2010, vol. 42.
 12. Fecher F., Kessler D., Perelman S., Pestieau P., Productive performance in the French insurance industry, "Journal of Productivity Analysis" 1993, vol. 4, issue 1-2.
 13. Fecher F., Perelman S., Pestieau P., Scale economics and performance in the French insurance industry, "Geneva Papers on Risk and Insurance" 1991, vol. 16, issue 60.
 14. Grace M., Timme S., An examination of cost economies in the United States life insurance industry, "Journal of Risk and Insurance" 1992, vol. 59, issue 1.
 15. Greene W., Segal D., Profitability and efficiency in the US life insurance industry, "Journal of Productivity Analysis" 2004. vol. 21, issue 3.
 16. Hardwick P., Measuring cost inefficiency in the UK life insurance industry, "Applied Financial Economics" 1997, vol. 7, issue 1.
 17. Hwang T., Gao S., An empirical study of cost efficiency in the Irish life insurance industry, "International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation" 2005, vol. 2, issue 3.
 18. Kozak S., Detrminants of profitability of non-life insurance companies in Poland during integration with the European financial system, "Electronic Journal of Polish Agricultural Universities" 2011, vol. 14, issue 1, topic: Economics.
 19. Pawłowska M., Kozak S., Przystąpienie Polski do strefy euro a efektywność, poziom konkurencji oraz wyniki polskiego sektora finansowego, NBP, Materiały i Studia 2008, nr 228.
 20. Yuengert A., The measurement of efficiency in life insurance: Estimates of a Mixed Normal-Gamma Error Model, "Journal of Banking and Finance" 1993, vol. 17, issue 2-3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu