BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuna-Marszałek Anetta (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Wymiany Międzynarodowej)
Tytuł
Strategie ekologiczne przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
Environmental Strategies of Enterprises on the International Markets
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 305-316, bibliogr. 36 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska, Ekologia, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Sustainable development, Environmental protection, Ecology, Enterprise internationalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki wykorzystywania strategii prośrodowiskowych przez firmy działające na rynkach międzynarodowych. Ukazanie postawy ekologicznego, społecznie odpowiedzialnego biznesu, determinantów jego realizacji oraz najważniejszych sposobów wdrażania zasad ochrony środowiska do filozofii działania przedsiębiorstw pozwoli przybliżyć koncepcje stosowanych powszechnie strategii ekologicznych i określić ich znaczenie(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present issues of proactive environmental strategies of companies operating on the international market. We determine the meaning and concepts commonly used in environmental strategies to show the attitude of environmental corporate social responsibility, determinants of its implementation, and the most important ways to implement the principles of environmental protection to the business philosophy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Determinanty ekologiczne konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, SGH, Warszawa 2005.
 2. Ahuja G., Hart S.L., Does it pay to be green? An empirical examination of the relationship between emission reduction and firm performance, "Business Strategy and the Environment" 1996, vol. 5, no. 1.
 3. Banerjee S.B., Iyer E.S., Kashyap R.K. Corporate environmentalism: Antecedents and influence of industry type, "Journal of Marketing", April 2003, vol. 67, issue 2.
 4. Bansal P., Evolving sustainably: A longitudinal study of corporate sustainable development, "Strategic Management Journal" 2005, vol. 26(3).
 5. Bansal P., Roth K., Why companies go green: A model of ecological responsiveness, "The Academy of Management Journal" 2000, vol. 43, no. 4,
 6. Bhargava S., Welford R., Corporate Strategy and the Environment: The Theory, [w:] R. Welford (ed.), Corporate Environmental Management. Systems and Strategies, Earthscan Publications Ltd., 1998.
 7. Chodyński A., Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011.
 8. Chodyński A., Jabłoński A.S., Jabłoński M.M., ECSR Environmental Corporate Social Responsibility jako współczesna koncepcja biznesu, [w:] A. Chodyński (red.), Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2007.
 9. Christmann P., Mulinational companies and the natural environment: Determinants of global environmental policy standardization, "Academy of Management Journal", October 2004, vol. 47, issue 5.
 10. Christmann P., Taylor G., Globalization and the environment: Determinants of firm self-regulation in China, "Journal of International Business Studies" 2001, vol. 32, no. 3.
 11. Cordano M., Frieze I., Pollution reduction preferences of U.S. environmental managers: Applying Ajzen's theory of planned behavior, "Academy of Management Journal" 2000, vol. 43, no. 4.
 12. Darnall N., Henriques I., Sadorsky P., Do environmental management systems improve business performance in an international setting? "Journal of International Management" 2008, vol. 14(4).
 13. Davies A., Titterington A.J., Cochrane C., Who buys organic food? A profile of the purchasers of organic food in Northern Ireland, "British Food Journal" 1995, vol. 97, no. 10.
 14. Dowell G., Hart S., Yeung B., Do corporate global environmental standards create or destroy market value? "Management Science" 2000, vol. 46(8).
 15. Egri C., Herman S., Leadership in the North American environmental sector: Values, leadership styles, and contexts of environmental leaders and their organizations, "Academy of Management Journal" 2000, vol. 43, no. 4.
 16. Junaedi S., The Role of Income Level in Green Consumer Behavior: Multigroup Structural Equation Model Analysis, The 2012 International Conference on Business and Management, September 2012, Phuket-Thailand.
 17. King A.A., Shaver J.M., Are aliens green? Assessing foreign establishments' environmental conduct in the United States, "Strategic Management Journal" 2001, vol. 22(11).
 18. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2006.
 19. Martín-Tapia I., Aragón-Correa J.A., Rueda-Manzanares A., Environmental strategy and exports in medium, small and micro-enterprises, "Journal of World Business", July 2010, vol. 45, issue 3.
 20. Mazur-Wierzbicka E., Motywy podejmowania działalności proekologicznej przez przedsiębiorstwa, [w:] D. Kopycińska (red.), Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Szczecin 2006.
 21. McPeak Ch., Devirian J., Seaman S., Do Environmentally friendly companies outperform the market?, "The Journal of Global Business Issues" 2010, vol. 4, issue 1.
 22. Meric I., Watson C.D., Meric G., Company green score and stock price, "International Research Journal of Finance and Economics" issue 82, 2012.
 23. Muldoon A., Where the green is: Examining the paradox of environmentally conscious consumption, "Electronic Green Journal" April 2006, issue 23.
 24. Penc J., Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
 25. Porter M.E., van der Linde C., Green and competitive: Ending the stalemate, "Harvard Business Review" 1995, vol. 73(5).
 26. Rugman A.M., Verbeke A., Corporate strategy and international environmental policy, "Journal of International Business Studies" 1998, vol. 29(4).
 27. Russo M.V., Fouts P.A., A resource-based perspective on corporate environmental performance and profability, "Academy of Management Journal" 1997, vol. 40, no. 30.
 28. Samarasinghe R., Green consumerism. Individual's ethics and politics as predictors of pro-environmental behavior, "Delhi Business Review", January - June 2012, vol. 13, no. 1.
 29. Stokłosa M., Strategie ekologiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] B. Powichrowska (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011.
 30. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 31. Tran B., Green management: the reality of being green in business, "Journal of Economics, Finance & Administrative Science", December 2009, vol. 14, issue 27.
 32. Walley N., Whitehead B., It's not easy being green, "Harvard Business Review" 1994,vol. 72, no. 3.
 33. Vanderheiden S., Green Consumerism: Saving the World at the Cash Register?, Conference Papers - Western Political Science Association, 2008 Annual Meeting.
 34. Wheeler D., Greening industry: New Roles for Communities, Markets, and Governments, Oxford/ World Bank, New York 1999.
 35. World Investment Report. Foreign Direct Investment and the Challenge of Development, United Nations, New York, Geneva 1999.
 36. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarzadzania, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu