BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chotkowski Jacek (Politechnika Koszalińska), Rembeza Jerzy (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Bonin)
Tytuł
Kierunki doskonalenia instytucji rynkowych sektora rolno-spożywczego w Polsce
Trends in Improving the Market Institutions of Agro-Food Sector in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 59-64, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Obszary wiejskie, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Mechanizmy rynkowe, Struktura instytucjonalna
Agriculture, Rural areas, Agricultural and food processing, Market mechanism, Institutional structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano najważniejsze elementy otoczenia instytucjonalnego polskiego rolnictwa. Rolę instytucji rozpatrywano na tle teoretycznych koncepcji nowej ekonomii instytucjonalnej. Określono kierunki doskonalenia instytucji warunkujące przyspieszenie rozwoju gospodarczo-społecznego polskiego rolnictwa. Oprócz rozwoju mechanizmów rynku zwrócono uwagę w szczególności na sprzyjające przedsiębiorczości zmiany w zwyczajach nieformalnych, uproszczenie uregulowań prawnych i fiskalnych, usprawnienie administracji, kreowanie wzajemnego zaufania i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. (abstrakt oryginalny)

The paper touches on the most important elements of the institutional environment of Polish agriculture. The role of the institutions was analysed in the context of theoretical concepts of new institutional economy. The trends were defined in improving the institutions determining the acceleration of the social and economic development of Polish agriculture. Besides to market mechanisms, the attention was drawn particularly to changes favourable for entrepreneurship, in informal customs, simplified legal and fiscal regulations, improvements in administration, creating mutual trust and strengthening the civil society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M. 1994: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa, s. 742-749.
 2. Chotkowski J. 2007: Marketingowe podstawy rozwoju rynku nasion rolniczych. Monogr. i Rozpr. Nauk. IHAR. Radzików, nr 26, s. 134.
 3. Drabińska D. 2007: Mini wykłady z historii myśli ekonomicznej. Od merkantylizmu do monetaryzmu. Wyd. SGH, Warszawa, s. 125.
 4. Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M. 2002: Programowanie rozwoju lokalnego w świetle regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej. [w:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. IERiGŻ-PIB, IRWiR PAN, SGH, Warszawa, 15-36.
 5. Gancarczyk M. 2002: Instytucja a organizacja w nowej ekonomii instytucjonalnej. Gospodarka Narodowa, nr 5-6, s. 78-94.
 6. Kłodziński M. (red.) 2008: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. IRWiR PAN, Warszawa, s. 221.
 7. Kowalczyk S. 2002: Przygotowanie instytucjonalne Polski do korzystania ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych dla rolnictwa i obszarów wiejskich. [w:] Wieś i Rolnictwo. Perspektywy rozwoju. IERiGZ-PIB, IRWiR PAN, SGH, Warszawa, s. 317-325.
 8. Kowalski A. 2007: Funkcjonowanie rynku żywnościowego i rolnego. [w:] Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym (red. W. Rembisz, M. Idzik). WSFiZ, IERiGŻ-PIB. Warszawa, s. 13-40.
 9. Lissowska M. 2008: Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce. Institutions for market economy. The case of Poland. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 71.
 10. Marcelova H., Meinzen-Dick R., Helin J., Dohrn S. 2009: Collective action for smallholder market acces. Food Policy, vol. 34, s. 1-7.
 11. Stankiewicz W. 2007: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa, s. 520.
 12. Wilkin J., Nurzyńska I. (red.). 2008: Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.
 13. Wilkin J. 2002: Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. [w:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. IERiGŻ-PIB, IRWiR PAN, SGH, Warszawa, s. 199-222.
 14. Williamson O.E. 1985: The economic institutions of capitalism. The Free Press. New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu