BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czernik Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Iskra Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Efekt pamięci w przestrzeni(stopa zwrotu, wolumen)- w ujęciu procesów Markowa. Analiza porównawcza polskiego i amerykańskiego rynku kapitałowego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności, 2013, 22-33, tab.,bibliograf.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu, Procesy Markowa
Capital market, Rate of return, Markov process
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono próbę modelowania efektu pamięci za pomocą wielostanowego procesu Markowa. Model ten stanowi także alternatywę dla modeli typu Threshold. W pracy przeprowadzono symulację badając pamięć jednookresową (na danych minutowych) z których wynika, że na rynku występuje efekt pamięci w wielu instrumentach (w obecnej pracy w 100% przypadków). Model, w którym warunkiem determinującym stan rynku jest znak ostatniej stopy zwrotu oraz znak ostatniej zmiany wolumenu daje podobne wyniki co dwa pozostałe przypadki przy jednoczesnej komplikacji obliczeń. Należy jednak podkreślić, że choć efekt pamięci wykazywany jest w każdym z trzech przypadków, to potencjalne własności prognostyczne mogą sprawić, że równoczesne uwzględnienie znaku ostatniej stopy zwrotu i znaku zmiany wolumenu podniesie atrakcyjność proponowanego podejścia (niebadane w obecnej pracy)(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czernik T., Iskra D.: Memory Effect Modeled by Multi-state Markov Process. Comparison of Polish and US Stock Markets. W: Methematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2010. Red. A.S. Barczak, T. Węgrzyn. Publisher of the University of Economics in Katowice, Katowice 2012
  2. Gillespie D.T.: Markov Processes. An Introduction for Physical Scientists. Academic Press INC., San Diego 1992
  3. Haberman S., Pitacco E.: Actuarial Models for Disability Insurance. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida 2000
  4. Iosifescu M:. Skończone procesy Markowa i ich zastosowania. PWN, Warszawa 1988
  5. Iskra D., Czernik T.: Jednookresowy efekt pamięci modelowany trzystanowym procesem Markowa. Analiza instrumentów notowanych na GPW w Warszawie. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009
  6. Iskra D., Czernik T.: Wartość zagrożona instrumentu z uwzględnieniem efektu pamięci modelowanym wielostanowym procesem Markowa. Badania symulacyjne. W: Matematyczne aspekty ekonomii. Ryzyko - reasekuracja - równowaga. Red. W. Kulpa. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008
  7. Kowalenko I.N., Kuzniecow N.J., Szurienkow W.M.: Procesy stochastyczne. PWN, Warszawa 1989
  8. Wywiał J.: Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu