BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałązka Marek (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Znaczenie nierówności dochodów gospodarstw domowych dla popytu na żywność w Polsce
The Importance of Households Income Inequalities for the Food Demand in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 70-75, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Dochody gospodarstw domowych, Nierówności społeczne, Popyt konsumpcyjny, Konsumpcja żywności, Nierówności dochodowe, Elastyczność dochodowa
Household income, Social inequality, Consumption demand, Food consumption, Income inequalities, Income elasticity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie możliwości wzrostu popytu na żywność w Polsce na drodze zmniejszenia nierówności dochodowych gospodarstw domowych. Na podstawie oceny kształtowania się współczynnika elastyczności dochodowej popytu na żywność w poszczególnych grupach dochodowych gospodarstw domowych, zasygnalizowano możliwości złagodzenia bariery popytu na żywność w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is an indication of possible growth in food demand in Poland by reducing income inequalities in households. Based on the assessment of changing coefficient of the income elasticity of food demand in each group of income households, possibilities of reducing barriers of food demand in Poland will be signaled. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A. 2007: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego. [w:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne (red. A. Czyżewski). Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 20.
 2. Dochody i warunki życia ludności w Polsce. 2005-2007: GUS, Warszawa.
 3. Gulbicka B. 2007: Wyżywienie - poziom i zróżnicowanie. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku. IERiGŻ-PiB, Warszawa, s. 341-357.
 4. Kumor P. 2008: Wpływ poziomu gospodarczego na nierówności dochodów i płac. Wiadomości Statystyczne, nr 3, GUS - PTS, Warszawa, s. 35.
 5. Kwasek M. 2008: Dochodowa elastyczność popytu na żywność. Wiadomości Statystyczne, nr 5. GUS - PTS, Warszawą, s. 39-50.
 6. Kwasek M., Świetlik K. 2008: Popyt na żywność. [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2007 roku. IERiGZ-PiB, Warszawa, s. 137-159.
 7. Kwasek M., Świetlik K. 2009: Popyt na żywność. [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2008 roku. IERiGZ-PiB, Warszawa, s. 155-183.
 8. Rembisz W. 2008: Mikro- i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym. Vizja Press & IT, Warszawa, s. 11.
 9. Rocznik Statystyczny za lata 2005-2010: GUS. Warszawa.
 10. Sztaudynger J.J. 2005: Wzrost gospodarczy, a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja. PWN, Warszawa, s. 68-69.
 11. Tomek W.G., Robinson K.L. 2001: Kreowanie cen artykułów rolnych. PWN, Warszawa, s. 41.
 12. Varian H.R. 2002: Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne. PWN, Warszawa, s. 301-303.
 13. Woś A. 1996: Agrobiznes. Makroekonomika. Т. 1. Wyd. Key Tekst, Warszawa, s. 43.
 14. Zegar J.S. 2004: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa na progu integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa, s. 40, 105-106.
 15. Zegar J.S. 2008: Dochody rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej. [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2007 roku. IERiGŻ-PiB, Warszawa, s. 72-73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu