BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łyżwa Edyta (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Braziewicz-Kumor Olga (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Współpraca przedsiębiorstw przemysłowych z innymi uczestnikami rynku w zakresie działalności innowacyjnej
Cooperation of Industrial Enterprises with Other market Participants in Terms of Innovative Activity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 341-352, tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Innowacyjność, Współpraca
Enterprises, Innovative character, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współpraca podmiotów rynku postrzegana jest jako zjawisko pożądane we współczesnej gospodarce. W artykule przedstawiono aktywność we współpracy w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych z innymi uczestnikami rynku w latach 2005-2011. Zaobserwowano, że duże przedsiębiorstwa są najaktywniejsze we współpracy z innymi uczestnikami rynku. Chętnie współdziałają podmioty w regionach podkarpackim i śląskim, a najmniej aktywne są te z lubuskiego i zachodniopomorskiego. Podejmowana przez przedsiębiorstwa współpraca z innymi uczestnikami rynku odbywa się głównie z dostawcami, innymi przedsiębiorstwami i odbiorcami. Bliskość uczelni, branżowego klastra oraz dostępność źródeł finansowania sprzyja budowaniu sieci powiązań na rzecz innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw i regionów(abstrakt oryginalny)

Cooperation of the market is seen as a desirable phenomenon in modern economy. The article shows the activity in cooperation between industrial enterprises and others in the field of innovation in the period of 2005-2011. It has been observed that large companies are the most active in cooperation with other market participants. Regions where the cooperation is the most common are Podkarpackie and Silesian Voivodeships, and the least active are Lubuskie and West Pomeranian. The coopertaion is undertaken mainly between suppliers, other enterprises and consumers. The proximity of universities, industry cluster and the availability of financial sources promotes building of networks for the innovative development of enterprises and regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych. http://www.stat.gov.pl/gus.
  2. Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, PARP, Warszawa 2007.
  3. Klastry w Polsce. Regionalny System Innowacji, http://www.rsi.org.pl/index.php/pl/Klastry-w-Polsce- 63.html.
  4. Stawiarska E., Tworzenie i rola systemu powiązań administracji publicznej, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw w kształtowaniu podaży i popytu na innowacje, [w:] Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie lubelskim, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu