BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiewski Jarosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu marketingowego przetworów owocowo-warzywnych
Economic Aspects of Marketing System of Fruit and Vegetable Products
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 76-82, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Przetwórstwo owocowo-warzywne, Strategia marketingowa, Strategia konkurencji
Fruit and vegetables processing, Marketing strategy, Competition strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono ocenę systemu marketingowego produktów owocowo-warzywnych w Polsce, w aspekcie efektywności ekonomicznej. Określono kryteria i metody pomiaru efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw funkcjonujących w tym systemie, dokonano oceny poziomu i zmian efektywności ekonomicznej oraz finansowej, sporządzono analizę relacji między różnymi miarami efektywności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is the evaluation of fruit and vegetable products marketing system in Poland. The article also discusses issues connected with the methods of economic and financial measurement of effectiveness of enterprises that function in the marketing system. The research was conducted among 23 enterprises of the food and vegetable processing sector in the period of 2002-2003. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2003: Strategia konkurencji jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. [w:] Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w agrobiznesie. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.
 2. Bednarski L. 2007: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
 3. Coelli T.J., Prasada R., O'Donnell Ch.J., Battese G.E. 2005: An introduction to efficiency and productivity analysis. Second edition. Wyd. Springer.
 4. Drożdż J. 2008: Analiza ekonomiczno finansowa przemysłu spożywczego w latach 2003-2007.
 5. Farell M.J. 1957: The measurment of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), vol. 120, nr 3, www.jstor.org.
 6. Figiel S. 2007: Efektywność rynków rolnych. [w:] Rynek Rolny w ujęciu funkcjonalnym. Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Gołębiewski J. (red.) 2007: Systemy marketingowe produktów roślinnych - aspekty organizacyjne i instytucjonalne. Wyd. SGGW, Warszawa.
 8. Kozłowski S. 1998: Systemy ekonomiczne. Analiza porównawcza. Wyd. UMCS, Lublin.
 9. Kulawik J. 2009: System monitorowania efektywności i produktywności przedsiębiorstw rolniczych. Zagadnienia Ekon. Rol., nr 3, Warszawa.
 10. Lis S. 1999: Vademecum produktywności. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 11. Woźniak M.G. 1992: Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych. Systemy gospodarcze w teorii ekonomii. Cz I. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu