BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malkowska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Strategia rozwoju Euroregionu Pomerania a budowa konkurencyjnego regionu przygranicznego
Strategy for the Development of Pomerania Euroregion and Building of Competitive Border Region
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s, 353-362, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Współpraca, Region, Region przygraniczny, Strategia rozwoju regionalnego
Cooperation, Region, Border areas, Regional development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Integracja Europy nie jest możliwa bez współpracy terytorialnej, w której dużą rolę odgrywają euroregiony. Celem artykułu jest wskazanie planowanych działań i priorytetów strategii rozwoju na lata 2014-2020 w Euroregionie Pomerania, które mają się przyczynić do budowania i wzmacniania jego konkurencyjności. Priorytetowe działania, ujęte w nowej strategii rozwoju dla badanego obszaru, koncentrują się wokół takich obszarów, jak: edukacja, turystyka, usługi publiczne, centra gospodarcze oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.(abstrakt oryginalny)

Processes connected with globalization and regional integration create new challenges for the border regions. This change in the perception of the border regions should indicate that these regions can be competitive. Strategic planning within the regions is the result of competition between regions. The paper presents priorities of strategy for the development of Pomerania Euroregion in the years 2014-2020, which have to contribute to building and strengthening its competitiveness. The priority actions, included in the new strategy focus round such areas as: education, tourism, public services, e economic centres, as well as building of civil society.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczuk F., Nowa strategia rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (ERN) - jej uwarunkowania i ewaluacja, [w:] Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 2. Bartnik P., Aktualizacja Transgranicznej Strategii Rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2014- -2020, http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/chapter_59233.asp?soid=B6EF7F47A9A848DC 87F1624057B05C1F (dostęp 18.03.2013).
 3. Borys T., Panasiewicz Z., Panorama Euroregionów, US Jelenia Góra, Jelenia Góra 1997.
 4. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 5. Greta M., Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 6. Małecka M., Euroregiony na granicach Polski 2003, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 7. Małecka M., Euroregiony na granicach Polski 2007, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 8. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 9. Perkowski M. (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010.
 10. Praktyczny podręcznik współpracy transgranicznej, Komisja Europejska - SERG, Gronau 2000.
 11. Przygodzki Z., Konkurencyjność regionów, [w:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, red. J. Chądzyński, A., Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu, Warszawa 2007.
 12. Przygodzki Z., Procesy terytorializacji przedsiębiorstw - w poszukiwaniu zasobów specyficznych w regionie łódzkim, [w:] Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, red. A. Klasik, Biuletyn KPZK nr 218, Warszawa 2005.
 13. Stawasz D., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 14. Transgraniczna koncepcja działań i rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2007-2013, http://www. pomerania.net/download/EHK_POMERANIA_2007-13_Endfassung_PL.pdf (dostęp 18.03.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu