BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowska Urszula E. (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Uprawa rzepaku w Polsce : stan i perspektywy
Oilseed Rape Cultivation : State of the Art and Perspectives for Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 83-87, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rzepak, Biopaliwa
Rape (plant), Biofuels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Spośród biopaliw płynnych najbardziej praktyczne znaczenie ma produkcja biodiesla z olejów roślinnych. Unia Europejska wprowadza przepisy, które zobowiązują koncerny paliwowe do stosowania w benzynie i oleju napędowym domieszek biopaliw. W związku z tym dynamicznie rośnie popyt na olej rzepakowy. Aby sprostać wyzwaniom rynku Polska podobnie jak inne kraje europejskie musi zwiększyć (prawie dwukrotnie) areał uprawy rzepaku. Badanie przeprowadzone wśród producentów rzepaku w 500 gospodarstwach w 5 województwach (kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) dowodzą wzrostu udziału rzepaku w strukturze zasiewów z 23,8% (w 2007 roku) do 30,2% w 2010 roku. (abstrakt oryginalny)

From among liquid biofuels the most practical meaning has the production of biodiesel from vegetable oils. The European Union has introduced regulations that oblige fuel corporations to use admixture of biofuels in petrol and diesel fuel oil. This causes dynamically increasing demand for the oilseed grain. In order to meet the market demands, Poland similarly to other European countries must increase ( almost twice) the oilseed rape cultivation area. The research conducted among the oilseed rape manufacturers on 500 farms in 5 voivodeships (Kuyavian-Pomeranian, Lubusz, Pomeranian, Greater Poland, West Pomeranian) show the increase of the oilseed rape share in the sowings structure from 23,8% (in 2007) to 30,2% in 2010. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzwonkowski W., Łopaciuk W., Krzemiński M. 2009: Wpływ uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, środowiskowych oraz zmian zachodzących na światowym rynku na rozwój rynku zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych w Polsce., www.minrol.pl, s. 53.
  2. Kuś J. 2007: Uwarunkowania możliwości wzrostu produkcji rzepaku na cele energetyczne na Lubelszczyźnie. Materiały z konferencji Odnawialne źródła energii na Lubelszczyźnie-promocja i możliwości rozwoju. Lublin.
  3. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2008-2010: GUS, Warszawa.
  4. Rosiak E. 2009: Rynek oleistych w Unii Europejskiej. Rynek rzepaku. Stan i perspektywy, nr 36, s. 10.
  5. Rosiak E. 2008: Krajowy rynek rzepaku w sezonie. 09. Kurier Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika, nr 2, 7.
  6. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu