BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Ratajczak Przemysław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Polski rynek pieczywa po roku 2000
Polish Bakery Market after the Year 2000
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 88-94, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rynek żywności, Produkcja żywności, Piekarnictwo, Wielkość spożycia
Food market, Food production, Bakery, Volume of consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zawarto charakterystykę polskiego rynku pieczywa. Opisano stan, tendencje i prognozy spożycia pieczywa oraz wielkość jego produkcji. Dokonano też charakterystyki wybranych cech przedsiębiorstw piekarskich określając poziom koncentracji produkcji. Analizę uzupełniono przybliżając sytuację finansową i majątkową wybranych przedsiębiorstw piekarskich. Stwierdzono, że rynek pieczywa jest rynkiem nasyconym, j jego ogólne spożycie nie będzie rosło. Zmianie ulegać będzie wielkość i struktura spożycia pieczywa. Należy spodziewać się, że zmniejszy się spożycie pieczywa. Ponadto, następuje widoczny proces przemieszczania się produkcji pieczywa do piekarń przemysłowych. Przy ogólnej stabilizacji przedsiębiorstw w branży następuje wzrost łącznej wartości sprzedaży w największych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the characteristics of the Polish bakery market. Present status, trends and forecasts of consumption of bakery products and the production volume were described. Particular features of bakery companies were characterized in order to determine concentration of production. Additionally some information about economic condition of selected bakery companies was presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska О. 2008: Kryzys czy rozwój? Raport o rynku pieczywa. Fresk&Cool Market, nr 10, s. 22-27.
 2. Andrzejewska O. 2009: Rynek pieczywa zmienia oblicze. Fresk&Cool Market, nr 7.
 3. Dataminator the future decoded Poland - bread and rolls. Industry Profile, www.datamonitor.com.
 4. Goryńska-Goldmann E. 2010: Tendencje zmian w konsumpcji pieczywa w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum, Oecnomia, nr 9(1), s. 73-86.
 5. Jurga R. 2006: Prognoza rozwoju przetwórstwa zbóż. Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 9.
 6. Platonoff A. Lozano, Sysko-Romańczuk R., Rudawska A. 2005: Ogólna diagnoza determinantów rozwoju sektora piekarniczego w Polsce. Szczecin, materiał powielany www.integracja.szczeci.pl/files/pdf/publika-cje_naukowe_02.pdf.
 7. Reński A. 1998: Piekarstwo. Wyd. SziP, Warszawa.
 8. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2001-2008. 2009: GUS, Warszawa.
 9. Rynek Zbóż - stan i perspektywy (2000-2009). 2009: Raporty Rynkowe. MRiGŻ, ARR. IRRiGŻ, Warszawa.
 10. Sprawozdania finansowe: Monitor Polski В i Monitor Spółdzielczy В (lata 2001-2005).
 11. Stańko S., Włodarczyk M. 2006: Stymulowanie rozwoju firm branży piekarniczej - pierwszy raport (2005). Ceny detaliczne żywności a ceny surowców rolniczych (na przykładzie cen skupu pszenicy i cen chleba mieszanego. Analizy i prognozy. Biuletyn Informacyjny ARR. nr 12, s. 4-15.
 12. Urban R. (red.) 2004: Przemiany przemysłu spożywczego w latach 1988-2003. Studia i Monografie. IERiGŻ- PIB, Warszawa.
 13. www.opp.pl/gfx/forum/pdf/raport_branzy_2005.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu