BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryniewicz Janusz T. (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Gospodarka oparta na wiedzy a globalne procesy geopolityczne
Knowledge-based Economy and Global Geopolitical Processes
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2010, nr 15, s. 61-68, tab., bibliogr. 27 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych = Processes of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Uwarunkowania transformacji gospodarki
Knowledge-based economy, Determinant of economic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest roli, jaką w procesie transformacji gospodarki mają uwarunkowania związane z ogólnymi tendencjami rozwoju, prowadzącymi do budowania gospodarki opartej na wiedzy, z uwzględnieniem globalnych procesów geopolitycznych.

Emergence of the knowledge-based economy coincides with the process of deindustrialization in the more wealthy countries. In some Asian countries, we can observe an intense process of industrialization. The main goal of this article is to verify the advantages and losses coming from participating in the global economy in the light of the "centre - periphery" theory. Transfer of industrial production to peripheral countries counteracts lowering of life-standards and indirectly favours political stability in the centre countries. Global financial market is a tool for the exploitation of peripheral countries. Financial speculations in the centre countries cause political destabilization in the peripheral countries. The higher the participation of a periphery country in the global economy, the higher the losses it suffers, and the higher the advantages for the centre countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amir S., 1974, Accumulation on a World Scale, Monthly Review Press, New York
 2. Cardoso F.H., Faletto, E., 2008, Zależność a rozwój w Ameryce Łacińskiej. Próba interpretacji socjologicznej, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW i Muzeum Historii Polskiego ruchu Ludowego, Warszawa
 3. Ceny ropy USA 2004-2008, http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wtotusaw.htm
 4. Consumer Price Index 2008, http://www.bls.gov/news.release/cpi.toc.htm
 5. Evers T.T., Vogan P., 1987, "Dependencia". Latynoamerykański wkład do teorii niedorozwoju, [w:] R. Stempowski (wybór i wstęp), Ameryka Łacińska. Dyskusja o rozwoju, Czytelnik, Warszawa
 6. FAO 2008, http://www.fao.org/docrep/011/ai473e/ai473e07.htm
 7. Focus on Consumer Price Indices 2008, http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_economy/ Focus_on_CPI_November_2008.pdf Food Outlook 2008 FAO Price Index, http://www.fao.org/ docrep/011/ai474e/ai474e03.htm#TopOfPage
 8. Frank A.G. 1987, Rozwój niedorozwoju, [w:] R. Stempowski (wybór i wstęp), Ameryka Łacińska. Dyskusja o rozwoju, Czytelnik, Warszawa
 9. "Gazeta Praca", dodatek do "Gazety Wyborczej", 21 sierpnia 2008
 10. Kiedy głodni zjedzą sytych, "Forum" 21.04-27.04.2008
 11. Klamut M., 1996, Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
 12. Kruger P.-A., Raupp J., 2008, Rewolucja za rogiem, "Suddeutsche Zeitung" 11.04., cyt. za "Forum" 21.04-27.04
 13. Luttwak E., 2000, Turbokapitalizm, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
 14. Mc Connell K., 2008, High Food Prices, Urban Migration Make It Hard to Help the Poor. U.S. officials talk of difficulty of feeding 35 million of the world's poor, Foreign Policy, http://www. america.gov/st/foraid- english/2008/April/20080417163323akllennoccm0.6278345.html
 15. Michalak P., 2008, USA-Chiny: strategiczna współpraca w okresie zmian, http://www.psz.pl/tekst- 15310/Przemyslaw-Michalak-USA-Chiny-strategiczna-wspolpraca-w-okresie-zmian
 16. OECD 2005 Knowledge-Based Economy. Definition; http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp? ID=6864
 17. OECD 2009 Dataset: ALFS Summary tables, http://stats.oecd.org/WBOS/Index.aspx?DatasetCode= ALFS_SUMTAB#
 18. Onet.pl. Biznes 2008 Onet.pl. Biznes, 21 listopada, http://biznes.onet.pl /0,1866853,wiadomosci.html
 19. Porwit K., 2001, Cechy gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Wyd. KBN, Warszawa
 20. Prebisch R., 1959, Commercial Policy in the Underdeveloped Countries, American Sociological Review, vol. 49(2), s. 251-273
 21. Stiglitz J.E., 2007, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 22. Thurow C.L., 1999, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
 23. USA petroleum supply 2004-2008, http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wrpupus2w.htm
 24. Wallerstein I., 2007, Analiza systemów światów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa
 25. World grain 2006-2007, http://www.world-grain.com/feature_stories.asp?ArticleID=84967
 26. World petroleum (oil) demand 2004-2008 http://www.eia.doe.gov/ipm/demand.html
 27. Yergin D. and Stanislaw J., 2002, Commending Heights, Free Press, New York
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu