BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malkowski Arkadiusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wschodnia granica Polski. Od peryferii i izolacji do współdziałania
The Eastern Border of Poland from Outskirts and Isolation to Co-operation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 363-372, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Region przygraniczny, Współpraca, Konkurencyjność
Border areas, Cooperation, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych w obszarach peryferyjnych. Proces integracji europejskiej stawia przed obszarami przygranicznymi wiele nowych wyzwań. Szczególne miejsce w badaniach nad rozwojem obszarów podzielonych granicą odgrywa obszar pogranicza wschodniego Polski, które jest jednocześnie obszarem pogranicznym całej Unii Europejskiej. Zmiana funkcji pełnionej przez granicę oraz rozwój kontaktów transgranicznych to kluczowe elementy budowania konkurencyjności regionu transgranicznego.(abstrakt oryginalny)

Processes connected with globalization and regional integration create new challenges for border regions. This is due to the fact that the integration processes in the contemporary economy have increasing influence on the competition between border regions. A special role in the investigations on the development of areas which are divided by a border is played by the area of eastern borderland of Poland. The border regions, for years treated as peripheral and declining, are currently becoming areas of a more and more robust economic growth. This does not, however, apply to every border region. Cross-border location, communication routes and proximity of foreign markets do not always constitute factors of accelerated development(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauchmann K., Polens Ostgrenze, "Transodra" 19/1999.
 2. Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2012.
 3. European Commission, Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the UE, 1999.
 4. Goodball B., The Dictionary of Human Geography, Penguin, London, za: T.G. Grosse, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 1 (27).
 5. Krok K., Smętkowski M., Polsko-białoruska współpraca transgraniczna - przypadek granicy zamkniętej. Nowe granice Unii Europejskiej - współpraca czy wykluczenie, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Warszawa 2006.
 6. Kulesza E., Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin polskiego pogranicza z Rosją), Adam Marszałek, Toruń 2003.
 7. Malkowski A., Malkowska A., Budowa innowacyjnego regionu przygranicznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, [w:] Zarządzanie - teoria i praktyka gospodarcza, red. J. Adamczyk, H. Hall, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
 8. Malkowski A., Malkowska A., Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2(20) 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2011.
 9. Malkowski A., Regiony przygraniczne, jako terytoria peryferyjne na przykładzie wschodniego i zachodniego pogranicza, [w:] Problemy regionalizmu i globalizacji, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 10. Malkowski A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego województw w latach 1999-2004, Folia Universitatis Agricultate Stetinensis 256, Oeconomica 48, Szczecin 2007.
 11. Martinez O.J., The dynamics of border interaction, [w:] Global boundaries, world boundaries, vol. 1, ed. Dh. Schofield, London 1994.
 12. Mickiewicz P., Kiełsznia M., Nowak M., Gawłowski S., Ocena oddziaływania na środowisko a zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, SWSPiZ, Łódź-Warszawa 2011.
 13. Nowińska E., Strategia rozwoju gmin przygranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997.
 14. OECD, Industrial Structure Statistics 1994, Paris 1996.
 15. Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 16. Rakowski P.R., Wschodnia granica Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej [Die Ostgrenze Polens nach dem Beitritt zur Europäischen Union]. Polska granica wschodnia granicą Unii Europejskiej, hrsg. von Tomasz Paszewski, Warszawa 2000.
 17. Ruch graniczny i przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej a terenie Polski, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2012.
 18. Rykiel Z., Rozwój regionów stykowych w teorii i badaniach empirycznych, PAN IGiPZ 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu