BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góralczyk Marzena (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Konsumenckie uwarunkowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Consumer Determinants of Competitive Advantage of the Food Industry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 95-99, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Przewaga konkurencyjna, Zachowania konsumenta
Food industry, Competitive advantage, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono istotę, rodzaje i znaczenie przewagi konkurencyjnej. Omówiono zachowania konsumentów na rynku produktów spożywczych. Określono czynniki wpływające na zakup wyrobów mleczarskich, wyrobów mięsnych oraz warzyw i owoców. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż finalni odbiorcy przykładają dużą wagę do jakości i ceny oferowanych wyrobów. Wskazano rolę jaką mogą odgrywać konsumenci w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw z branży spożywczej. (abstrakt oryginalny)

In the paper the nature, types and importance of competitive advantage was presented. The preferences of consumers to purchase food products was discussed. It was showed what role they can play in shaping the competitive advantage of companies in the food industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Butra J., Janowski A., Kicki J., Siewierski S., Wanielista K. 1999: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej. Wyd. IGSMiE-PAN, Kraków, s. 162, 182-183.
  2. Cholewicka-Goździk K. 2009: Jak dojrzewała moja świadomość jakości? Problemy Jakości, nr 3, s. 11.
  3. Kotler P.C., Dipak C.J., Maesincee S. 2002: Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  4. Kuczewska J., Ropela E. 2008: Strategia Lizbońska a konkurencyjność przedsiębiorstw. [w:] Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej (red. M. Noga, M.K. Stawicka). Wyd. Fachowe Cedewu, Warszawa, s. 111.
  5. Lubiński M. 1995: Konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia. [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy. Raporty. Studia nad konkurencyjnością. IRiSS, Warszawa, s. 10.
  6. Mazurek-Łopacińska K. 2003: Zachowania nabywców i ich konsekwencje dla marketingu. PWE, Warszawa, s. 361.
  7. Obłój K. 2001: Logika przewagi konkurencyjnej. Marketing i Rynek, nr 9, s. 3.
  8. Pierścionek Z. 2009: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. [w:] Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, s. 248-249.
  9. Urban S. 2008: Evaluation of customer loyalty when buying bred. Management, vol 12, nr 2, s. 155.
  10. Wrzosek W. 2002: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa, s. 355-359.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu