BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańczak Grażyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ocena polityki proeksportowej w Polsce
Pro-export Policy Assessment in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 373-383, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Eksport, Polityka
Foreign trade, Export, Politics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Handel zagraniczny jest ważnym elementem polityki gospodarczej w każdym kraju. Artykuł stanowi próbę przedstawienia i oceny realizowanej polityki w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem polityki proeksportowej, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Ocena działań w tym zakresie odbywa się głównie za pomocą różnego rodzaju instrumentów ekonomicznych, które mogą sprzyjać rozwojowi handlu zagranicznego lub stanowić jego barierę. Polityka proeksportowa nabiera szczególnego znaczenia w okresie kryzysu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

Foreign trade is an important element of economic policy in every country. The article attempts to present and evaluate the policy in this regard with particular emphasis on pro-export policy, both from the theoretical and practical perspective. The assessment of the action in this area is mainly through various economic instruments that can facilitate or be a barrier for the growth of foreign trade. Pro-export policy is particularly important in times of economic crisis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk T.M., Instrumenty wspierania eksportu: kredyty i ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2000.
 2. Domiter M., Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 3. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 4. Gorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarczej a polityka ekonomiczna, "Ekonomista" 1998, nr 3.
 5. Handel zagraniczny. Organizacja i technika, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2012.
 6. Handel zagraniczny nie wspiera już wzrostu polskiego PKB, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly /451293,handel_zagraniczny_nie_wspiera_juz_wzrostu_polskiego_pkb.html (dostęp 14.10.2010).
 7. Handel zagraniczny po 2 miesiącach w 2013 r., http://www.mg.gov.pl/node/18094 (dostęp 15.04.2013).
 8. Jeliński B., Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 9. Podstawy handlu zagranicznego, red. H. Treder, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 10. Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 11. Rosati D., Polityka proeksportowa, PWE, Warszawa 2006.
 12. Wachowska M., Bodźce eksportowe w polityce państwa w dobie liberalizacji handlu, Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis, red. L. Olszewski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.
 13. Zboińska B., Rozliczenia międzynarodowych płatności handlu zagranicznego, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu