BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grębowiec Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Produkty tradycyjne i regionalne oraz ich rola w procesie rozwoju obszarów wiejskich
Traditional and Regional Products and Their Role in the Rural Development Process
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 105-111, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Certyfikacja
Regional product, Rural areas, Rural development, Certification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poruszono, cieszący się coraz większym zainteresowaniem temat, jakim są tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe, wykorzystując wtórne i własne przemyślenia autora. Korzystając z dostępnej literatury, artykułów z pism branżowych oraz informacji zawarte na rządowych stronach internetowych zdefiniowano i scharakteryzowano rynek tradycyjnej i regionalnej żywności w Polsce, korzyści i perspektywy doskonalenia tej dziedziny w celu długofalowego rozwoju obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

This article is about traditional and regional food products, which are subject of increasing interest. It was written based on secondary sources and personal research. Thanks to available literature, articles in trade magazines and information on governmental websites, it defines and characterizes market of traditional and regional foods, consumer behavior, describes national and international distinctive product systems, promotional programs. In addition, there were conducted surveys which examined the degree of awareness and recognition of these products among Polish consumers and their relationship to traditional and regional foods. Whole served to illustrate the position that these products have on the food market in comparison to conventional products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Byszewska I. 2006a: Europejskie dziedzictwo. Agro-Smak, nr 2, s. 26-27.
 2. Byszewska I. 2006b: Nasze kulinarne dziedzictwo. Agro-Smak. nr 1, s. 14-16.
 3. Galek O. 2007: Produkty cenne lokalnie. [w:] Zielone szlaki - greenways. Praktyczny poradnik (red. D. Zaręba). Kraków-Brno, s. 90-99.
 4. Gąsiorowski M. 2006a: Na straży jakości tradycyjnych produktów. Agro-Smak, nr 3, s. 4-5.
 5. Gąsiorowski M. 2006b: Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych. Agro-Smak. nr 2, s. 4-7.
 6. Jasiński J., Rzytki M. 2007: Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych. [w:] Biuletyn Informacyjny (red. S.M. Potyra). Wyd. ARR, Warszawa, nr I, s. 33-44.
 7. Kamińska I. 2007a: Kontrola i certyfikacja produktów rolnych. Wiedza i Jakość, nr 1(6), s. 8.
 8. Kamińska I. 2007b: Powrót do tradycji. Wiedza i jakość, nr 1(6), s. 4-5.
 9. Kamińska I. 2007c: Proces rejestracji nazw produktów. Wiedza i Jakość, nr 1(6), s. 12-13.
 10. Kijak E. 2008a: Produkty tradycyjne, regionalne i lokalne. AgroBazar, nr 4-5, s. 14.
 11. Kijak E. 2008b: Slow Food - okrywanie smaku. AgroBazar, nr 4-5, s. 15.
 12. Kowalik I., Sikora T. 2007: Marketing produktów regionalnych - cz. 1. Marketing i rynek, nr 9, s. 15-22.
 13. Pogoda M., Szkiruć A. 2006: Europejski Rejestr Produktów Regionalnych i Tradycyjnych. Agro-Smak, nr 1, s. 7-9.
 14. PROWieści. 2009: Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, listopad, s. 17-18.
 15. Rozporządzenie Rady (WE) w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. 2006: Dz.Urz. Unii Europejskiej z dn. 20 marca 2006 r., nr 509.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 20 marca 2006 r., nr 510.
 17. www.ppr.pl/artykul-lista-produktow-tradycyjnych-a-rejestracja-nazw-152502-dzial-3795.php., 20.12.2009.
 18. . www.culinary-heritage.com/regions.asp, 11.12.2009.
 19. www.ec.europa.eu.
 20. www.slowfood.pl, 15.12.2009.
 21. www.produktwegionalne.pl/nkd.html, 13.12.2009.
 22. www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=00242, 13.12.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu