BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałowiecka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Orłowski Arkadiusz (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)
Tytuł
Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999-2006 w zależności od typu biologicznego gospodarstwa
Cigarettes Consumption in Households in Poland in 1999-2006 According to Biological Type of Household
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 118-124, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rynek papierosów, Palenie tytoniu, Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego
Cigarettes market, Smoking, Households, Budgets of households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polski rynek wyrobów tytoniowych jest znaczącym źródłem dochodów budżetowych (ponad 7% w skali roku). Jednocześnie nadmierna konsumpcja papierosów i uzależnienie od tytoniu dotyczy ok. 31% dorosłych mężczyzn i 23% dorosłych kobiet. Palenie jest również rozpowszechnione wśród dzieci i młodzież; Wszystko to powoduje konieczność ponoszenia dużych kosztów, związanych z profilaktyka i zapobieganiem skutkom zdrowotnym nadmiernego palenia. Dotychczas jedynie w ograniczonym zakresie prowadzono badani na temat zróżnicowania konsumpcji papierosów w zależności od różnych czynników społecznych i ekonomicznych. W pracy przedstawiono wyniki badań na temat zróżnicowania spożycia papierosów w różnych typach biologicznych gospodarstw domowych w latach 1999-2006 oraz wskazano dalsze kierunki badań w tym zakresie Badania prowadzono w oparciu o dane opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach przygotowywanej corocznie bazy "Budżety Gospodarstw Domowych". (abstrakt oryginalny)

Polish tobacco market is a significant source of budget incomes (more than 7% every year). At once, excessive smoking and nicotinism involves about 31% mature men and about 23% mature women. Smoking is also popular amongst in children and youth population. There are reasons of bearing necessity of health diseases prevention costs, which are difficult to estimate. Until now investigations of economic and social smoking diversity were provided only in limited range and selected aspects. There were not cyclical investigations. In the paper, results of cigarettes consumption diversity in biological types of households in 1999-2006 are presented. Studies were provided on the base of "Households Budgets" database prepared every year by Central Statistical Office. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2008 roku. 2009: GUS, Warszawa.
 2. Chaloupka С.F.J., Jha P., J.de Beyer., Heller P. 2005: The Economics of tobacco control. Briefing Notes in Economics, Issue No. 63, December 2004.
 3. Czart K., Przewoźniak K., Chaloupka F., Zatoński Z. 2001: Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu. Raport Tobaccoevidence, www.tobaccoevidence.net.
 4. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. 2009: Terytorialne zróżnicowanie spożycia papierosów w Polsce w latach 1999-2006. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, s. 130-135.
 5. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. 2009: Terytorialne zróżnicowanie spożycia papierosów w Polsce w latach 1999-2006. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, s. 136-141.
 6. Jha P., Ranson M.K., Nguyen S.N., Yach D. 2002: Estimates of globar and regional smoking prevalence in 1995, by Age and Sex. American Journal of Public Health, vol. 92, nr 6.
 7. Kowalewska A. 2007: Palenie tytoniu. [w:] Status materialny rodziny i otoczenia a samopoczucie i styl życia młodzieży 15-letniej (red. J. Mazur). Wyniki badań HBSC 2006 w ujęciu środowiskowym. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 8. Mruk J., Teleżyńska K. 2009: Rynek papierosów i wyrobów tytoniowych. Poradnik Handlowca, nr 2.
 9. Polakowska M., Piotrowski W., Tykarski A., Drygas W., Rywik S. 2005: Nałóg palenia tytoniu w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska, nr 63, s. 6.
 10. Roczniki Statystyczne za lata 1997-2007: GUS. Warszawa.
 11. Ross H. 2003: Economic determinant of smoking initiation ans cessation. [in:] El Tabaquismo (ed. J.R.C.Fernandez). Canary Islands, Spain.
 12. Ross H., Chaloupka RJ. 2003: Economics of tobacco control. [in:] El Tabaquismo (ed. J.R.C.Fernandezl. Canary Islands. Spain.
 13. Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce. 2009: Word Heath Organization. Copenhagen. Denmark.
 14. Stan zdrowia ludności Polski w 1996 roku. 1998: GUS, Warszawa.
 15. Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 roku. 2007: GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu