BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzwa Dominika (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Tytuł
Zastosowanie modelu multiplikacyjnej analizy dyskryminacji w ocenie spółdzielczych przedsiębiorstw mleczarskich
Application of Multiplication Analysis of Discrimination to the Evaluation of Cooperative Dairy Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 396-407, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Spółdzielczość, Strategia zarządzania, Zarządzanie, Koncentracja
Cooperative movement, Management strategy, Management, Concentration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ocenę kondycji ekonomiczno-finansowej spółdzielni mleczarskich badanych regionów przeprowadzono z wykorzystaniem uproszczonej multiplikacyjnej analizy dyskryminacji. Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie kilku uwag dotyczących sytuacji finansowej obserwowanych podmiotów. Rezultaty badań mogą zostać wykorzystane przy restrukturyzowaniu branży mleczarskiej regionu śląskiego i małopolskiego. Przeprowadzona analiza potwierdziła tezę, że spółdzielnie w rozproszeniu i w pojedynkę nie są zdolne do skutecznego konkurowania na rynku. Aby zwiększyć ich "siłę finansową", powinno się nimi umiejętnie zarządzać, a przyjęte strategie powinny opierać się na koncentracji kapitałowej i organizacyjnej.(abstrakt oryginalny)

The assessment of economic and financial condition of milk cooperatives in regions was carried out using simplified multiplication discrimination analysis. Findings obtained allowed a few remarks to be formulated concerning financial situation of studied companies. The study results can be used during restructuring of milk branch in Małopolska and Ślask. The analysis confirmed the thesis that the dispersed and single cooperatives could not compete successfully on the market. To increase their financial strength they should be skillfully managed and strategies adopted should be based on capital and organization concentration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Drożdż J., Liderzy przetwórstwa produktów zwierzęcych, www.sigma-not.pl (15.03.2010).
  2. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
  3. Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), "Życie Gospodarcze" nr 38, Warszawa 1994.
  4. Nahotko S., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, "AJG" Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej, Bydgoszcz 2004.
  5. Skawińska E., Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integrowania Polski z Unią Europejską, TNOiK, Toruń 1999.
  6. Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 1999.
  7. Zelek A., Wczesna identyfikacja kryzysu finansowego ucieczką od bankructwa, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu