BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiulewicz Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Płeć a zachowania konsumentów na rynku : marketing skierowany na płeć
Gender and Consumers Behaviour on the Market : Marketing Directed on Gender
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 125-130, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Marketing produktu, Strategia marketingowa
Consumer behaviour, Product marketing, Marketing strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wpływ płci na zachowania konsumentów na rynku. Naświetlono problematykę oddziaływania narzędzi marketingowych na zachowania konsumentów w zależności od płci. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the gender influence on the consumer behaviour on the market. The topic of various importance of marketing tools affecting on the men and women market behaviour was highlighted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anonymous. 1998: DM failures linked to gender differences. Marketing. London, April, s. 4.
 2. Anonymous. 2005: Woman are happy to travel and dine alone. Marketing to Women. New York, Oct, vol. 18, nr 10, s. 12.
 3. Boyte T. 2008: Nielsen's Net: Online Shopping Boom. Marketing Magazine. Auckland, February, s. 15.
 4. Boyte T. 2007: Nielsen's Net: Top sides. Marketing Magazine. Auckland, May, s. 44.
 5. Crush P. 2004: The gender factor. Marketing Direct. London, December, s. 18-19.
 6. Donaldson R.H. 2004: Consumer Fokus; The Power of pink; Are companies still marketing tto the cissus? Marketing Magazine. Auckland, December, s. 22.
 7. Goodman N. 2001: Wstęp do socjologii. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, s.165-167, 169.
 8. Gray D.A., Cyr D. 1995: Na czym polega i jak robić marketing produktu. Poradnik dla średnich i małych firm. Wyd. M&A Communications Polska, s. 39-40.
 9. Grohmann B. 2009: Reality check: That Brands Got Balls. Marketing Magazine, Auckland, April, s. 10.
 10. Grzybowska A., Juchniewicz M. 2005: Czynniki determinujące zachowania nabywców produktów żywnościowych. [w:] Efektywność Zarządzania Marketingowego (red. M. Adamowicz). Wyd. SGGW, s.148-149.
 11. Gutkowska K., Ozimek I. 2005: Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, Wyd. SGGW, s. 131.
 12. International Olympic Commitee, Paper Plus Group. 2007: Stop Press. Marketing Magazine. Auckland, December, s. 1.
 13. Jachnis A., Terelak J.F. 2002: Psychologia konsumenta i reklamy. Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz, s. 342.
 14. Kaznowski D. 2008: Nowy marketing. VFP Communications, Warszawa, s. 83-88.
 15. Kowalczuk I. 2008: Cena jako determinanta zachowań nabywczych konsumentów na rynku artykułów żywnościowych. Handel Wewnętrzny, nr 2, s. 42-44.
 16. Kowalczuk I. 2008: Postawy polskich konsumentów wobec nowych produktów żywnościowych. [w:] Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, (red. Adamowicz M.). Wyd. SGGW, Warszawa, s. 249,252-258.
 17. Le Pla R. 2008: Cover story. Femonomics. The convergence of many factors has resulted in woman becoming a powerful force for economic change. Marketing Magazine, Auckland, Jun. s.16.
 18. Marketing Week. 2006: Mar 30. London, s. 19. proquest.umi.com/pqdweb?did=101263151l&sid= 12&Fmt=3&clientId=56277&RQT=309&VName=PQD, 08.02.2010.
 19. Mayer I. 2005: On-demand media give women flexability and control; Savvy Marketers adapt by using multiple touchpoins. Marketing to Women, New York, Oct, vol. 18, nr 10, s. 1-3.
 20. Moir A., Jessel D. 1998: Płeć mózgu o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą. PIW Wydawniczy Warszawa, s. 11.
 21. Moss G. 2005: Woman and men have different tastes in Web and graphic design. Marketing to Women, New York, October, vol.18, nr 10. s. 1-2.
 22. Nowalska D. 2007: Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego. Praca doktorska, Katowice, s. 128.
 23. Ritson M. 2008: Why woman are the superior marketing sex. Marketing, London, Dec 10, s. 26-29.
 24. Stevens A. 2006: Leading edge: Marketing to Woman, Marketing Magazine, Auckland, August, s. 4.
 25. Stevens A. 2008: She Marketing : the science of marketing to women. Splash Publishing, s. 1-221.
 26. Underhill P. 2001: Dlaczego kupujemy. Nauka o robieniu zakupów. Zachowania klienta w sklepie. Wyd. Warszawa, s. 153.
 27. www.geert-hofstede.com.
 28. www.pentor.pl/17566.xml, odczyt dnia: 10.02.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu