BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza procedur wyznaczania wykorzystania rozwiązań uogólnionych wybranej klasy nieliniowych modeli optymalizacyjnych we wspomaganiu procesów decyzyjnych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 4, 2012, s. 11-31, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Optymalizacja wielokryterialna, Proces decyzyjny
Multiple criteria optimization, Decision proces
Abstrakt
Zadania optymalizacyjne należące do klasy tzw.: nieliniowych zadań optymalizacji ilorazowej, rozpatrywanych w niniejszym opracowaniu mogą się pojawiać w naturalny sposób np. w zastosowaniach tzw. koncepcji maksymalnej efektywności w optymalizacji wielokryterialnej, gdy ocena pewnej działalności gospodarczej dokonywana jest na podstawie dwóch kryteriów, a mianowicie wyników uzyskiwanych w rezultacie prowadzenia rozpatrywanej działalności gospodarczej, którą wyraża pewna nieliniowa funkcja kryterium W(X) oraz nakładów generowanych w rezultacie prowadzenia rozpatrywanej działalności gospodarczej, którą wyraża nieliniowa funkcja kryterium N(X). Dwukryterialny problem optymalizacyjny polega wtedy na poszukiwaniu rozwiązań, które jednocześnie maksymalizują nieliniową funkcję kryterium W(X) oraz minimalizują nieliniową funkcję kryterium N(X) na zbiorze rozwiązań dopuszczalnych D. Typowa, stosowana w takich przypadkach tzw. koncepcja maksymalnej efektywności w optymalizacji wielokryterialnej zakłada efektywną możliwość transformacji wielu kryteriów na jedno metakryterium wyrażające globalną efektywność jako szczególny rodzaj użyteczności. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Martos B., Programowanie nieliniowe. Teoria i metody, PWN, Warszawa 1983
 2. Mika J., Ob odnom melodie wyczislenia obobszczennych reszeni zadacz liniejnogo programirowania i jego primienieniach w planirowani, Kurzfassungen der Beitrage, Halle-Wittenberg, Mathematik und Kybernetik in der Ökonomie VII, 1982
 3. Mika J., O pewnej wersji metody macierzy pseudoodwrotnych w programowaniu liniowym, „Przegląd Statystyczny” 1982, nr 1
 4. Mika J., On determining optimal generalized solution of different types of linear and nonlinear programming problems by means of pseudoinverse matrix method, Kurzfassungen der Beitrage, Magdeburg, Mathematik und Kybernetik in der Ökonomie VIII, 1985
 5. Mika J., O wynikach eksperymentów obliczeniowych z zastosowaniem algorytmu metody macierzy pseudoodwrotnych w programowaniu liniowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 413, Wrocław 1989
 6. Mika J., Uogólnione rozwiązania i korekcje sprzecznych modeli optymalizacyjnych we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1990
 7. Mika J., Rozwiązania uogólnione w procesach decyzyjnych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994
 8. Mika J., Optymalne uogólnione rozwiązania zadań programowania matematycznego z liniowym układem warunków ograniczających w procesach wspomagania podejmowania decyzji, Prace naukowe Politechniki ŒŚląskiej w Gliwicach, Organizacja i Zarzadzanie, Z. 2, Gliwice 2000
 9. Mika J., On the solutions of generalized optimization problems with the linear restrictive constrains, „Journal of Economics and Management” Vol. 1, The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Katowice 2004
 10. Mika J., Uogólnione rozwiązania optymalne w procesach wspomagania podejmowania decyzji, Dom Ekonomisty, Biuletyn Naukowo-Informacyjny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, nr 1/32/2004, 2005
 11. Mika J., On the generalized inverse matrices, w: „Didactics of Mathematics 6”, The Publishing House of the Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2005
 12. Mika J., O alternatywnych procedurach w metodzie uogólnionych macierzy odwrotnych w optymalizacji liniowej, w: „Matematyka - język uniwersalny”, Księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006
 13. Mika J., Rozwiązania uogólnione wybranych zadań optymalizacji nieliniowej, Studia Ekonomiczne nr 50, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008
 14. Mika J., O linearyzacji i rozwiązaniach uogólnionych zadań optymalizacji kwadratowej, w: Dylematy ekonometrii, Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009
 15. Mika J., O linearyzacji i rozwiązaniach uogólnionych zadań optymalizacji ilorazowej, Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010
 16. Mika J., Janiga-Ćmiel A., Pośpiech E., Przybycin Z., Trzęsiok J., Trzęsiok M., Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarzadzaniu, Cz. 1, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009
 17. Mika J., Janiga-Ćmiel A., Pośpiech E., Przybycin Z., Trzęsiok J., Trzęsiok M., Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarzadzaniu, Cz. 2, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010
 18. Mika J., Janiga-Ćmiel A., Pośpiech E., Przybycin Z., Trzęsiok J., Trzęsiok M., Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, Cz. 3, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2011
 19. Nykowski I., Programowanie liniowe, PWE, Warszawa 1980
 20. Wit R., Metody programowania nieliniowego, WN-T, Warszawa 1986
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu