BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mastalerz-Kodzis Adrianna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Konstrukcja oraz interpretacja statystyczna i ekonomiczna indeksów giełdowych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 4, 2012, s. 51-72, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Indeks giełdowy, Statystyka, Inwestor giełdowy
Stock market indexes, Statistics, Stock exchange investor
Abstrakt
W rozdziale pokazano, jakie indeksy znane z wykładów ze statystyki oraz wykraczające poza ramowy program studiów są wykorzystywane w analizach giełdowych. W pierwszej części podano formalną definicję indeksu giełdowego oraz przybliżono jego rolę w procesie podejmowania decyzji. Druga część zawiera analizę indeksów wykorzystywanych przez inwestorów giełdowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod obliczeniowych. Trzecia część ma charakter empiryczny, zawiera obliczenia oraz ciekawe interpretacje statystyczne oraz ekonomiczne wybranych indeksów. Na wykładach oraz w ramach ćwiczeń z przedmiotu Statystyka opisowa omawiane są podstawowe indeksy, tj. indeksy indywidualne (absolutne i łańcuchowe) oraz indeksy agregatowe Laspeyresa oraz Paaschego. Czy wspomniane, znane wskaźniki można wykorzystać podczas analiz giełdowych? Czy indeksy giełdowe stosowane przez analityków bazują na klasycznych indeksach statystycznych? OdpowiedźŸ jest zaskakująca: metody obliczeniowe stosowane podczas analiz giełdowych są dalekie od tych, które są omawiane w trakcie zajęć ze statystyki. Czy jednak można je interpretować tak, jak znane indeksy statystyczne? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy wcześniej przeanalizować metodykę konstrukcji oraz obliczania tych indeksów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-PRESS, Warszawa 1996
  2. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Puławski M., Walkiewicz R., Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa 2006
  3. Murphy J., Międzyrynkowa analiza techniczna. Strategie inwestycyjne na rynkach akcji, obligacji, towarów i walut, WIG-PRESS, Warszawa 1998
  4. Ostasiewicz S., Rusnalc Z., Siedlecka U., Statystyka, elementy teorii i zadania, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002
  5. Sobczyk M., Statystyka, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998
  6. Wierzbicki M., Analiza portfelowa, Biblioteka Inwestora Giełdowego, ŁódźŸ 1995
  7. www.bankier.pl
  8. www.gpw.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu